Spoločnosť Henkel splnila finančné ciele na rok 2013

0
505

BRATISLAVA 21. februára (WBN/PR) – “Rok 2013 bol pre spoločnosť Henkel veľmi úspešným rokom. Napriek náročným podmienkam a silnej konkurencii na trhu sa nám podarilo splniť naše finančné ciele a dosiahli sme výrazný pokrok pri realizovaní našej stratégie pre obdobie do roku 2016,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Kasper Rorsted. “Všetky naše obchodné divízie dosiahli nárast zisku a zvýšili svoj trhový podiel. K tomuto presvedčivému rastu organického obratu prispeli všetky regióny. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sme zaznamenali veľmi dobrý vývoj na rozvíjajúcich sa trhoch. V týchto krajinách bol však vykázaný obrat výrazne ovplyvnený kurzovými vplyvmi.”

V súvislosti s účtovným rokom 2014 Kasper Rorsted uviedol: “Ekonomické prostredie ostáva naďalej zložité a očakávame že kurzové vplyvy budú mať naďalej najmä pokiaľ ide o prvú polovicu roka. Preto budeme ďalej zjednodušovať a zlepšovaní naše procesy a štruktúry v záujme zvýšenia našej flexibility a efektivity. Zameriavame sa na implementovanie našej stratégie a plnenie našich ambicióznych finančných cieľov pre obdobie do roku 2016.”

“Očakávame, že organický rast obratu za celý účtovný rok 2014 dosiahne 3 až 5%. Predpokladáme zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (marže EBIT) na úroveň okolo 15,5 % a rast upravených výnosov na preferenčnú akciu by sa mal pohybovať okolo hornej hranice rozsahu jednociferných čísiel,” zhrnul Kasper Rorsted finančné ciele na rok 2014.

K navrhovanému zvýšeniu podielu vyplácaných dividend v spoločnosti Henkel Kasper Rorsted uviedol: “Chceme, aby naši akcionári mali z nášho zlepšeného výkonu prospech. Výrazný rast ziskovosti a finančná sila našej firmy nám dovoľuje zvýšiť podiel vyplácaných dividend zo súčasných asi 25% na 30 % za rok 2013. V budúcnosti by sa mal podiel vyplácaných dividend pohybovať medzi 25 až 35 % z čistého výnosu spoločnosti upraveného o menšinové podiely a mimoriadnych položky. Zvýšenie dividend sa nedotkne našej strategickej flexibility ani našej konzervatívnej finančnej stratégie.”

• Presvedčivý 3,5% organický rast obratu
• Obrat ovplyvnený kurzovými vplyvmi dosiahol 16 355 mil. eur (-0,9 %)
• Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 7,8 % na 2 516 mil. eur
• Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,3 percentuálneho bodu na 15,4 %
• Dvojciferný nárast upravených výnosov na prioritnú akciu + 10,0 %*
• Navrhované dividendy sa zvýšili o 28,4 % na 1,22 eura na preferenčnú akciu

Obrat a zisk v roku 2013
Obrat za účtovný rok 2013 zostal na mierne nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcim rokom a dosiahol 16 355 mil. eur. Rast organického obratu, t.j. obratu bez započítania kurzových vplyvov, akvizícií a odpredaja, dosiahol presvedčivých 3,5 %. Pod tento rast sa podpísali rovnako ceny, ako aj objem, pričom jeho tempo sa v priebehu roka ďalej zvyšovalo. Organický rast v prvej polovici roka dosiahol hodnotu 3,2 % a v druhej polovici vzrástol na 3,8 %.

Vo všetkých obchodných divíziách sa obrat organicky rástol a všetky divízie zvýšili svoje podiely na príslušných trhoch. Divízia Pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenala veľmi vysoký 5,7% nárast organického obratu. Divízia Beauty Care dosiahla presvedčivý 3,0 %. organický rast obratu a divízia Lepidiel a technológií zaznamenala podobne dobrý rast organického obratu na úrovni 2,7 %.

Upravený prevádzkový zisk vzrástol po zohľadnení jednorazových výdajov a výnosov a reštrukturalizačných nákladov o 7,8 % z 2 335 mil. eur na 2 516 mil. eur, pričom na tomto raste sa podieľali všetky tri obchodné divízie. V porovnaní s 2 199 mil. eur za predchádzajúci rok dosiahol vykázaný prevádzkový zisk (EBIT) hodnotu 2 285 mil. eur.

Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) sa zvýšila o 1,3 percentuálneho bodu z 14,1 na 15,4 %. Vykázaná výnosnosť predaja dosiahla 14,0 % oproti 13,3 % v predchádzajúcom roku.

Finančný výsledok spoločnosti Henkel sa zlepšil o 68 mil. eur na -113 mil. eur, a to hlavne vďaka lepšej čistej finančnej pozícii a zlepšeným výsledkom zaisťovacích menových transakcií. Okrem toho sa znížili čisté úrokové výdavky na dôchodkové záväzky. Daňové zaťaženie predstavovalo 25,2 % v porovnaní s 24,4 % za predchádzajúci rok.

Upravený čistý zisk sa po odpočítaní menšinových podielov zvýšil o 12,1 % z 1 573 mil. eur na 1 764 mil. eur. Vykázaný čistý zisk vzrástol o 6,5 % z 1 526 mil. eur v predchádzajúcom roku na 1 625 mil. eur. Po odpočítaní menšinových podielov vo výške 36 mil. eur dosiahol čistý zisk hodnotu 1 589 mil. eur (1 480 mil. eur v predchádzajúcom roku). Výnosy na preferenčnú akciu (EPS) vzrástli z 3,42 eur na 3,67 eur. Upravené výnosy predstavovali 4,07 eura oproti 3,63 eura za predchádzajúci rok. Pred uplatnením revidovaného IAS 19 bola hodnota výnosov za preferenčnú akciu 3,70 eur. Vo vzťahu k takto vypočítanému výsledku upravené výnosy na preferenčnú akciu vzrástli o 10,0 %.

Predstavenstvo, dozorná rada a výbor akcionárov navrhujú, aby riadne valné zhromaždenie schválilo zvýšenie dividendy na preferenčnú akciu o 28,4 % na hodnotu 1,22 eura (0,95 eura v predchádzajúcom roku) a dividendu na kmeňovú akciu vo výške 1,20 eur, teda zvýšenú o 29,0 % (0,93 eura v predchádzajúcom roku). Výplatný pomer by tak dosiahol 30,0 %.

Pomer medzi čistým prevádzkovým kapitálom a obratom sa opäť výrazne zlepšil a na konci roka dosiahol 2,3 %, čo je 1,5 percentuálneho bodu pod úrovňou z konca roka 2012. Čistá finančná pozícia spoločnosti Henkel k 31. decembru 2013 sa zmenila z čistého dlhu na čistú hotovostnú pozíciu vo výške 959 mil. eur. Čistý dlh k 31. decembru 2012 predstavoval 85 mil. eur.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.