Potrebujem preklad! Ale aký?

0
1165


Kto v súčasnosti ovláda minimálne jeden, ideálne aj viac cudzích jazykov, má otvorené takmer všetky dvere. Môže obchodovať s kým a kde chce, stačí nájsť spoločnú reč. A tiež mať v poriadku zmluvné vzťahy. A práve to môže byť kameňom úrazu. Ak sa totiž meobrátite na odborníkov a zhotovíte si preklady textov zmlúv svojpomocne, nemusí to dopadnúť najlepšie. Lebo nie je preklad ako preklad a kto sa chce vyhnúť nedorozumeniam vyplývajúcim z chybne preloženej zmluvy či iného dôležitého textu, mal by si nechať poradiť.

Druhy prekladov

Mnoho firiem dnes už bežne využíva na prekladanie rôznych dokumentov, zmlúv, prípadne firemnej korešpondencie kvalifikovaných prekladateľov, ktorí ovládajú cudzí jazyk skutočne bezchybne a s prekladaním odborných texov majú mnohoročné skúsenosti. A predovšetkým sa dokonale vyznajú v tom, aké druhy prekladov existujú a akou formou ich možno vyhotoviť. Rozoznávame niekoľko základných typov prekladov: bežné a odborné preklady, taktiež súdne či úradné preklady. Špecifickou kategóriou sú preklady prepisom, ktoré sa zvyknú vyhotoviť z audio, resp. video záznamu. Najprv sa vytvorí prepis v pôvodnom jazyku a následne sa prepíše aj jeho preklad.

Pri zmluvách sa môžete stretnúť s požiadavkou na jej dvojjazyčné vyhotovenie. V takom prípade vám prekladateľ vytvorí špecifický dvojjazyčný dokument rozdelený do dvoch stĺpcov, pričom jeden stĺpec bude v pôvodnom jazyku a druhý preložený.

Profesionálne prekladateľské firmy zrealizujú všetky druhy prekladov do vami požadovaných jazykov, od najrozšírenejších (angličtina, nemčina) až po preklady do ruštiny, poľštiny, maďarčiny, francúzštiny, španielčiny či ďalších jazykov. Len si musíte dobre vybrať a presne stanoviť, o aký druh prekladu máte záujem.

CAT nástroje

CAT je skratka z anglického slovného spojenia computer-aided translation, resp. computer-assisted translation. V slovenčine tým označujeme počítačom podporovaný preklad. Softvér, ktorý slúži k takému typu prekladu, sa nazýva CAT nástroj alebo CAT tool.

Preklady s podporou CAT nástrojov vytvárajú profesionálni prekladatelia pri spracovávaní dlhých textov alebo na lokalizáciu softvéru či internetových stránok. Veľkou výhodou týchto programov je, že do textového editoru integrujú elektronický slovník, taktiež automatickú kontrolu pravopisu a gramatiky a iné špecializované funkcie (prekladovú pamäť a terminologickú databázu), vďaka čomu sa preklad vyhotoví omnoho rýchlejšie, a najmä efektívnejšie.

Obrátiť sa na profesionálov nie je hanba, práve naopak, ušetrí to mnoho času aj zbytočné starosti.
Autorské právo: olivier26 / 123RF Reklamní fotografie