Poistenie storna zájazdu: Kedy sa oplatí?

0
1794

Na cestovné poistenie by ste nemali zabúdať, a to nielen kvôli pokrytiu liečebných nákladov. Občas môže jednoducho nastať situácia, ktorej výsledkom bude stornovaný zájazd. Stornu zájazdu však poisťovňa niekedy prepláca. Kedy sa oplatí si priplatiť?

Poistenie storna dovolenky sa v niektorých prípadoch oplatí. V článku sme pre vás zhrnuli prípady, v ktorých sa oplatí pripoistiť.

Zrušenie cesty ako poistnej udalosti

Ak nemáte poistené storno dovolenky a nastane situácia, v ktorej sa zájazdu nemôžete zúčastniť, cestovná kancelária, letecká spoločnosť a ubytovacie zariadenie vám vrátia len čas zaplatených peňazí. Tým pádom môžete prísť aj o tisícky eur.

Tieto peniaze vám však poisťovňa môže vrátiť v prípade, že sa dáte poistiť.

Na čo všetko možno využiť poistné storna zájazdu?

Počas života nás často prekvapia nečakané udalosti. A to napríklad aj pred dovolenkou. Poistenie storna zájazdu vám túto situáciu pomôže zachrániť. Storno môžete využiť v týchto prípadoch:

 • pri vážnom ochorení či nečakanom úraze poisteného alebo jeho blízkej osoby
 • ak nastane smrť poisteného či blízkej osoby
 • v prípade, že je značne poškodený majetok živelnou pohromou alebo trestným činom
 • pri odsudzení cestovných dokladov (zničenie, strata v dôsledku živelnej udalosti)
 • nutnosti účasti na súdnom konaní
 • v prípade neočakávaného tehotenstva poistenej

Okrem iného je náhrada neúčasti na dovolenke uplatnená, ak poisťovňa uzná nečakané situácie ako:

 • strata zamestnania
 • manželský rozvod
 • zmeškanie dopravy do cieľovej destinácie z dôvodu úrazu, dopravnej nehody alebo technickej poruchy
 • zemetrasenie
 • teroristické útoky

Ideálne je, ak toto poistenie uzavriete hneď pri rezervácii dovolenky. Poistná ochrana začína až v 10. deň po uzavretí poistenia storna. Na to si dajte pozor.

Výška poistného sa vždy odvíja od ceny zájazdu.

Čo nie je poistnou udalosťou?

Každá poisťovňa má vlastné podmienky v tom, čo považuje za poistnú udalosť. Preto si vždy tieto rozdiely dôkladne naštudujte.

Storno poistenia zájazdu si neuplatníte:

 • ak ste ochoreli pred zakúpením dovolenky
 • ak zámerne ukončite graviditu
 • v prípadne pravidelných vyšetrení u lekára alebo v prípade plánovanej operácie
 • pokiaľ ste vynechali povinné očkovanie
 • pri strate alebo krádeži cestovných dokladov

Storno poplatky vám pri zmene destinácie poisťovňa nepreplatí.