Rekreačný príspevok formou poukazu: Aké výhody prináša táto možnosť?

0
1355

Od 1. januára 2019 je v platnosti novela zákona, ktorá hovorí o rekreačnom príspevku. Táto legislatíva sa snaží podporiť cestovný ruch na území Slovenskej republiky. Čo by mali žiadatelia o príspevok vedieť a ako si uľahčiť administratívnu prácu s ním spojenú?

Čo je rekreačný príspevok

Zamestnanec pracujúci aspostnanec pracujúci voklatnosti novela zákona, ktorá hovorí o , má po požiadaní automaticky nárok na rekreačný príspevok. Príspevok zo strany zamestnávateľa predstavuje 55 % z maximticky nárok na rekreačný príspevok. Príspevok zo strany . Ak cena za pobyt, dovolenku či inú formu rekreácie je vyššia ako 500 €, zamestnávateľ poskytuje stále 275 € a rozdiel si doplatí zamestnanec zo svojho.

Tento príspevok môže byť pouto príspevok môže spoločne s rodinou iba na rekreáciu na území Slovenskej republiky. Takýto pobyt však musí trvať minimálne dve noci, ktoré nasledujú hneď za sebou. Zamestnávateľ rekreačný príspevok poskytne zamestnancovi buď tak, ž Takýto počiastku preplatí po doložení faktúr či účtov z rekreačného zariadenia, alebo formou rekreačného poukazu.

Ako funguje Up Rekrea

Spoločnosť Up Slovensko pripravila dve alternatívy na zjednodušenie poskytovania rekreačných príspevkov. Prvou z nich je produkt Up Rekrea Komfort, ktorý sprehľadní a zjednoduší žiadosť o príspevok pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Ako funguje? Správa príspevkov od samotnej žiadosti zamestnanca až po preplatenie zamestnávateľom sa odohráva v online prostredí – zamestnávateľ tu nahrá informácie o svojich zamestnancoch.

Po ukončení mesiaca si zamestnávateľ len jednoducho stiahne report so všetkými údajmi potrebnými k zúčtovaniu v mzdách. Zároveň aj zamestnanci si môžu pohodlne online vybrať dovolenku priamo vo svojom účte, podať žiadosť o preplatenie rekreácie a sledovať jej spracovanie zamestnávateľom.

Druhou alternatívou je Up Rekrea Kombi, ktorá sa primárne sústredí na prrá sa primárne sústred. Zamestnanec má k dispozícii online tčet s virtuálnym kreditom v maximálnej výške 500 €. Pri platení za rekreáciu zamestnanec uhradí požadovanú sumu pomocou špeciálneho QR kódu a mobilnej aplikácie.

Ak ním vybrané rekreačné zariadenie platbu QR kódom neprijme, sumu si uhradí sám a následne sa spoločnosť Up Slovensko postará o to, aby mu zamestnávateľ preplatil zákonom stanovený príspevok. 

Výhody Up Rekrea

Rekreačné poukazy Up Rekrea prinášajú zamestnancom slobodu výberu – sami sa rozhodnú, či ich využijú na pobyt v Tatrách s partnerom, letný tábor pre svoju dcéru, alebo pôjdu spoločne s rodinou na dovolenku do Štúrova. Zamestnávateľ zase ocení, že spoločnosť Up zaňho skontroluje, či bol rekreačný príspevok využitý skutočne na daný účel. Tiež zabezpečí, aby zamestnávateľ uhradil sumu na základe reálnych výdavkov zamestnanca po ukončení jeho pobytu.

Každý personalista ocení najmä jednoduchý mesačný prehľad o reálnom čerpaní rekreačných príspevkov, najmä ak jeho firma zamestnáva veľký počet ľudí. Okrem mesačného prehľadu mu Up Slovensko zabezpečí aj kompletnom čerpaní rekreačných príspevkov, . Vďaka tomu majú zamestnanci prehľad o svojich žiadostiach a istotu, že im zamestnávateľ preplatí výdavky za rekreáciu v stanovenom termíne.

Chcete sa dozvedieť o systéme Up Rekrea viac? Navštívte internetovú stránku www.up-slovensko.sk.