Luxus, ktorý sa oplatí: Asistenčné služby k PZP či havarijnému poisteniu

0
1386

Pre niekoho môžu asistenčné služby predstavovať luxus, pre iných však komfort, ktorý sa na cestách mimoriadne oplatí.Tí, ktorí už niekedy riešili poistnú udalosť alebo inú nepríjemnú situáciu na cestách, určite ocenia asistenčné služby a presne vedia, aké sú ich výhody.  

Na diaľnici sa vám pokazí auto, nie ste zdatní pri výmene defektu, zabuchnete si kľúče od auta napríklad v kufri… Sú situácie, ktoré ani ten najlepší vodič niekedy nevie predvídať. V takýchto prípadoch sa skutočne hodí mať k dispozícii asistenčnú službu, ktorá vám ochotne a rýchlo pomôže z neželaného problému.

Dnes je už štandardom, že každá poisťovňa ponúka svojim klientom asistenčné služby, kam sa môžu obrátiť v prípade, že sa im stane nepríjemnosť za volantom. Centrálny dispečing vyšle posily, ktoré vám pomôžu s opravou automobilu alebo zabezpečia odťah do najbližšieho servisu. Aj takáto forma pomoci vie v stresovej situácii napomôcť.

Akú asistenciu môžem dostať?

K zákonnému PZP alebo havarijnému poisteniu bez pripoistení najčastejšie dostanete pomocnú ruku vo forme opravy automobilu na mieste v prípade nehody, odťah vozidla do najbližšieho servisu v rádiuse 50 kilometrov (alebo podľa podmienok poistenia aj ďalej), v prípade rozšírených asistenčných služieb do najbližšieho servisu na Slovensku.

Odťah vozidla, jeho úschova a zošrotovanie rovnako patria medzi základné služby asistencie. Ak vám dôjde benzín, vybije sa vám autobatéria alebo stratíte kľúče, asistencia vám pomôže vyriešiť aj takéto problémy. Počítajte však s tým, že dodatočné náklady, ako napríklad nový zámok a nové kľúče pri strate, si musíte zaplatiť z vlastného vrecka.

Asistenčné služby v prípade rozšíreného poistného plnenia pomôžu aj pri krádeži vozidla a vybavení náhradného automobilu. Náhradné diely vám asistenčná služba vybaví tiež, keď sa na to vzťahuje vaše poistné plnenie.

Na akú asistenciu mám nárok vždy?

Je potrebné pozorne si prečítať zmluvu o uzatvorenom PZP alebo havarijnom poistení, ktorá vám napovie, na aký rozsah asistenčných služieb máte nárok. K tomu vám vždy poisťovňa pridelí kontakt na neustálu asistenčnú službu, na ktorý sa možno obrátiť v prípade nepríjemností na cestách na Slovensku či v zahraničí. Odporúča sa mať tento kontakt pri dokladoch od auta, alebo priamo v automobile, aby ste ho mali priamo poruke.

Zo zákona je stanovený limit poistenia na 5 miliónov euro v prípade škody na zdraví alebo usmrtení, 1 milión euro pre škody na majetku. Podľa štatistík poisťovní sa výška škody pri najčastejších nehodách pohybuje okolo 100 euro, poisťovne sa však stretávajú aj so škodami za desaťtisíce či státisíce eúr.

V rámci základného PZP má každá poisťovňa iné limity pre jednotlivé asistenčné zásahy. Kým jedna poskytne pri nehody odťah vozidla, iná ho bezplatne poskytne len do určitej výšky. Úschova nepojazdného vozidla môže byť v niektorých poisťovniach bezplatná, u iných za poplatok alebo vôbec. Preto je potrebné prečítať si, aké služby vám vami vybraná poisťovňa poskytuje a rovnako zhodnotiť, či vám tieto plnenia postačujú.

V prípade, že ste na cestách viac ako za stolom v kancelárii, alebo jazdíte mimo územie SR, výberu výšky poistného plnenia by ste mali venovať viac času a zhodnotiť, aké situácie vás na cestách ohrozujú najčastejšie.

Kde platia asistenčné služby

Pri bežných typoch poistenia auta (PZP, havarijné) sa služby asistencie vzťahujú na územie Slovenskej republiky, no v prípade rozšíreného poistného plnenia je ich územná platnosť rozšírená aj na zahraničie.

Asistenčné služby v zahraničí majú výhodu predovšetkým v tom, že predstavujú skutočné odbremenenie od starostí, kde zháňať najbližší servis v prípade poruchy vozidla, odťahovú službu alebo v prípade krádeže vozidla napríklad náhradné vozidlo na cestu domov. V prípade nehody vám asistenčná služba pomôže s návratom do vlasti alebo v pokračovaní v ceste vlakom, autobusom či lietadlom.

Pozor na výluky

Môže sa stať, že na poistné plnenie nemáte nárok. Je to v prípade, že riadite vozidlo bez platného vodičského preukazu, boli ste v čase poistnej udalosti pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok alebo nerešpektujete pokyny asistenčnej služby.

Rovnako vám poisťovňa odmietne plniť vaše nároky, ak bolo vozidlo v čase poistnej udalosti nespôsobilé na prevádzku, viezlo vyšší počet pasažierov, ako je uvádzaný počet v technickom preukaze, či bolo nadmerne zaťažené.

Ak bol na motorovom vozidle vykonaní neodborný zásah, poisťovňa vám poistenie nepreplatí. Ani vtedy, ak bola škoda spôsobená v čase vojnového stavu, občianskych nepokojov alebo štrajku.

Foto: Emran Kassim, Flickr