Kurz business angličtiny pre zamestnancov: Ako ho využijú v praxi?

0
1197

Business angličtina sa firemným pracovníkom zíde viac ako všeobecná angličtina. Zabezpečí im výraznejší pokrok. Zlepšia sa nielen v jazyku, ale aj v konkrétnej profesijnej oblasti. Zamerajú sa na slovíčka a témy, ktoré využijú v praxi.

Kurz business angličtiny ponúka aj Flagwork – jazyková škola Bratislava. Vaši zamestnanci sa na ňom postupne zdokonalia v týchto oblastiach:

1. Písomný aj slovný prejav

Konverzáciou, nahrávkami, čítaním či písaním sa pracovníci zlepšia v jazykovom prejave. Business angličtina im však ponúka aj zlepšenie odborných schopností.

Ide hlavne o profesionálne vystupovanie. S jazykovými vedomosťami rastie aj sebavedomie. Napríklad pri prezentácii. Zamestnanci sa vyhnú výslovnostným chybám a nesprávnemu prízvuku. Na kurze sa naučia pohotovo reagovať na otázky a improvizovať.

2. Efektivita komunikácie

Efektívna komunikácia a vzájomné pochopenie sa v biznise veľmi cenia. Či už komunikujete s kolegami, partnermi či zákazníkmi.

Kurz business angličtiny pomôže zamestnancom, aby komunikovali účinnejšie. E-mailom, telefonicky, cez Skype aj osobne.

Čo všetko sa v tomto smere naučia?

  • riešiť problémy a sťažnosti zákazníkov
  • rozumne a pokojne argumentovať
  • písať predajné e-maily, ktoré si ľudia prečítajú
  • presvedčiť aj bez osobného kontaktu

3. Obchodné a pracovné stretnutia

Adekvátnymi reakciami pri konzultáciách, vyjednávaní či reportingu si získate uznanie a spravíte dojem. Na obchodných a pracovných stretnutiach ide o to, aby ste komunikovali primerane situácii.

Platí to hlavne pre zamestnancov, ktorí sa v práci stretávajú s partnermi a klientmi, sprevádzajú zahraničné návštevy alebo vedú rokovania. Na kurze business angličtiny sa pripravia aj na neobvyklé situácie. Nech vašej firme robia len dobré meno.

4. Biznis a etiketa

Okrem jazykového vzdelania sa zamestnanci naučia viac aj o etikete v biznise, trendoch a úspešnom obchodovaní. Vďaka písaným aj nepísaným pravidlám zvládnu pravidelnú komunikáciu so zahraničnými partnermi.

Etiketa pomáha budovať a upevňovať vzťahy. S firmami aj zákazníkmi. Úcta a zdravý rešpekt majú vysokú hodnotu.

5. Slovná zásoba

Slová dokážu zvýšiť vašu dôveryhodnosť a presvedčiť. Slovná zásoba je v business angličtine dôležitá, pretože výrazy v biznise majú často iné významy. Závisí od kontextu.

Zrozumiteľný prejav si žiada presné odborné slová. Keď ich pracovníci vedia použiť, znalosti z business angličtiny správne uplatnia v praxi.