Epilóg antraxového incidentu v CDC

0
1045

Medializovaná správa o možnom nakazení 75 (neskôr až 84) vedeckých pracovníkov v prísne chránenom laboratóriu v americkom Center for Disease Control and Prevention (CDC) mohla skresľovať závažnosť celej situácie. K panike nepomohlo ani komunikačné embargo zo strany zamestnancov a vedenia CDC. Teraz sa však ukazuje, že aj keď teoretická možnosť infekcie bola a stále je, ani zďaleka nie je taká seriózna, ako sa zo začiatku zdalo. Išlo najmä o to, že jedna skupina testovala nový postup na zabíjanie baktérie Bacillus anthracis, pôvodcu antraxu, a následne skúmavky s usmrtenou baktériou odovzdala na analýzu do laboratória s nižším stupňom ochrany, kde neopatrný zamestnanec skúmavkou najprv zatrepal a potom ju otvoril. Nasledovalo uvoľnenie obsahu skúmavky do ovzdušia, avšak uvoľnené množstvo bolo minimálne a hrozba infekcie rovnakým množstvom aj  živého mikroorganizmu je minimálna. Napriek všetkému, k tomuto incidentu nemalo vôbec dôjsť a zodpovednosť si ponesie teraz už bývalý vedúci Oddelenia rýchlej odpovede na bioterorizmus a pokročilých technológii Michael Farrell, ktorý zatiaľ odmieta komunikovať s médiami. Protokoly CDC nariaďujú prísne sledovanie zamestnancov a ovzdušia aj pri najmenších únikoch a nedodržaných postupoch.

Autor: Zdeno Levarski

Zdroj: reuters.com

Foto: s4xreutersmedia.net