Stalo sa vám, že vám dlžník nezaplatil faktúry? Poradíme vám ako na to.

0
544

Väčšina podnikateľov na Slovensku sa stretla s prípadom, že vydané faktúry neboli zaplatené na čas, prípadne zákazník z určitých dôvodov nebol ochotný za tovar alebo služby zaplatiť.

Pri nezaplatených faktúrach sa spoločnosť môže dostať do finančných ťažkostí, nakoľko taktiež musí platiť za svoje výdavky a pri menších podnikateľoch môže ísť až o devastujúcu situáciu.

Pri kontaktovaní dlžníka, s ktorým máte aj naďalej záujem obchodovať, je dôležité, aby ste na neho nepôsobili moc nátlakovo, aby ste nezničili vzájomné obchodné vzťahy. Môže sa totiž stať, že neuhradenie faktúr bol iba dôsledok zabudnutia.

Ak však dlžník nie je ochotný s vami komunikovať a neustále sa vyhovára, že zaplatí a nie je tomu tak, potom je veľmi dobré podniknúť určité kroky, ktorými si zabezpečíte splatenie týchto záväzkov.

Najlepším spôsobom, ako sa dostať k vašim neuhradeným financiám, je kontaktovať spoločnosť určenú na vymáhanie pohľadávok. Tento druh spoločnosti má profesionálne skúsenosti s vymáhaním dlhov, taktiež majú všetky potrebné právne informácie,  know-how a vedia, ako komunikovať s dlžníkmi. Tým sa nemyslí žiadne neprofesionálne vyhrážanie, avšak odborná právna činnosť vedúca k legálnemu získaniu vaších financií späť. Pri ideálnom postupe sa s dlžníkom dohodne mimosúdny splátkový kalendár, avšak u väčšiny dlžníkov je potrebné spolupracovať s vymáhacou spoločnosťou, ktorá má skúsenosti so súdnymi procesmi, keďže väčšina dlžníkov odmieta zaplatiť dobrovoľne.

Je veľmi dôležité danej spoločnosti poskytnúť čo najviac informácií o dlžníkovi a poskytnutej službe, prípadne tovare. Tá si potom sama dodatočne zistí majetkové pomery dlžnka. Dlžník bude kontaktovaný spoločnosťou, či už telefonicky, alebo emailom a šanca, že získate vaše peniaze, je v tomto smere oveľa pravdepodobnejšia. Taktiež je dôležitý aj fakt, že pokiaľ daná spoločnosť nevymôže vaše peniaze, nič neplatíte. To je najväčšou výhodou aj pri porovnávaní služieb advokáta a vymáhacej spoločnosti.

Nemajte obavy s kontaktovaním daného typu spoločnosti, profesionáli vám určite budú nápomocní a šance na vyplatenie vašich peňazí sa rapídne zvýšia.