Spoznajte odvetvia a pracovné pozície budúcnosti

0
1555

V akých oblastiach sa oplatí zlepšiť, aby ste v najbližších rokoch zastávali lukratívnu pracovnú pozíciu? V akých profesiách bude zamestnanosť v dohľadnej budúcnosti rásť?

TECHNOLÓGIE A POČÍTAČE

Nie je ničím prekvapivým, že dopyt po technologických zručnostiach rastie a naďalej bude. „Počítačové myslenie“ je schopnosť riadiť obrovské množstvo údajov, ktoré individuálne spracúvame na dennej báze, vrátane metód ich spracovania a požadovaných výstupov. Množstvo informácií sa neustále zvyšuje a schopnosť vyznať sa v nich tak, aby vás nezahltili, je kľúčová. Podľa odborníkov ide najmä o pozície ako elektrikár, softvérový vývojár, vývojár softvérových aplikácií, analytik počítačových systémov, analytik prieskumu trhu, marketingový špecialista.

OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ

Čoraz viac ľudí žije do vysokého veku a každý aspekt starostlivosti o zdravie naberá na dôležitosti. Na jednej strane poskytovanie medicínskych služieb na diaľku, robotické chirurgické prístroje a ďalšie formy automatizácie menia spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti. Na druhej strane dopyt po opatrovateľkách porastie, pretože potreby populácie, ktorá žije dlhšie, neustále rastú. Podľa analýzy najžiadanejších profesií medzi rokmi 2018 a 2025 patrí polovica z nich práve odvetviam osobnej a zdravotnej starostlivosti. Patria sem napríklad lekár, zdravotný technik, diplomovaná sestra, fyzioterapeut, odborník na ergonómiu pracovného prostredia, zdravotná administratíva, zdravotný asistent, manažér zdravotných služieb, ale aj veterinár. Dopyt po asistentoch poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v domácom prostredí vzrastie až o 40%.

SPOLOČNOSŤ A MÉDIÁ

Ešte dlho potrvá, kým roboti zlepšia svoju spoločenskú a emocionálnu inteligenciu a medzikulturálnu spôsobilosť. Nová mediálna gramotnosť si vyžaduje pochopenie rôznych mediálnych platforiem a efektívnu vzájomnú komunikáciu medzi nimi. Tieto vlastnosti sa v prípade robotov v dohľadnej dobe pravdepodobne príliš nezlepšia. Predaj a s ním súvisiace činnosti sú jednou z najvýraznejšie rozvíjajúcich sa celosvetových odvetví. Pracovné pozície predajcov, obchodných zástupcov, marketingových špecialistov, zástupcov zákazníckeho servisu, finančných manažérov, účtovníkov a audítorov budú na vzostupe. Všetky tieto pozície súvisia so službami a tovarom. Skladové priestory alebo sklad na prenájom sú a naďalej budú miestom odkiaľ sa tovar dostane až k spotrebiteľom. Ak ste človekom činu, myslite na svoju budúcnosť už teraz a pozrite sa napríklad aj na prenájom priestorov Bratislava.

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE

V dnešnom rýchlom svete sa musíme stále učiť nové veci. Začína nás však zaujímať aj to ako sa učíme. Prudký pokrok vyžaduje od učiteľov a školiteľov držať krok s dobou. Namiesto nich sa do popredia dostanú technológie na vyhľadávanie najlepších zdrojov informácií, vďaka ktorým budú naše vedomosti a zručnosti aktuálne. Začíname prechádzať na dynamickejšie zdroje vzdelávania v podobe aplikácií a krátkych videí z rôznych oblastí.