Pokutu za neplatnú emisnú a technickú kontrolu počas krízového obdobia nedostanete.

0
3323

Za vypršanie platnosti technickej a emisnej kontroly nehrozí pokuta, ak sme v mimoriadnej situácii.

V súvislosti s krízovou situáciou na Slovensku bol znovelizovaný zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol doplnený o ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou. Platnosť technickej a emisnej kontroly, ktorá uplynie počas krízovej situácie sa predlžuje o tri mesiace. V mimoriadnej situácii sa tak neukladajú pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu. Situácia platí od 12. 3. 2020 do odvolania.

Predĺženie platí iba na Slovensku

Polícia SR vo svojich vyhláseniach však upozorňuje, že predĺženie platnosti STK a EK sa týka iba Slovenskej republiky. Ak cestujeme do zahraničia, sme povinní sa kontrolným orgánom preukázať platnými dokladmi o technickej a emisnej kontrole.

Pozor na PZP!

Povinné zmluvné poistenie musí mať zo zákona každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestnej komunikácii. Po uplynutí platnosti PZP v mimoriadnej situácii neplatí žiadna výnimka a sme povinní si poistenie včas obnoviť. V opačnom prípade nám hrozí pokuta za neplatné PZP a v prípade škodovej udalosti aj nemalé výdavky za spôsobené škody.

V aktuálnej situácii, kedy je odporúčané obmedzenie pohybu na minimum je vhodné využiť možnosť uzatvorenia poistenia online. Najjednoduchšie a najrýchlejšie pre výber a uzatvorenie PZP online je prostredníctvom kalkulačky PZP, teda aplikácie, ktorá zohľadní základné údaje o vozidle a vygeneruje najvýhodnejšie ponuky dostupné na trhu. Nie je tak potrebné navštevovať osobitne stránky viacerých poisťovní. Všetky ponuky nájdeme na jednom mieste s prehľadným porovnaním výšky krytia a cien PZP.