Oplatí sa naučiť Excel pre pokročilých?

0
1334

Pokročilý užívateľ tabuľkového procesoru Excel ovláda široké spektrum rozličných preddefinovaných funkcí. Dokáže vo svoj prospech využívať funkcie z kategórie vyhľadávacích a referenčných.

Tieto šikovné pokročilé funkcie Excelu pre profesionálov výrazne uľahčujú prácne zadávanie v rozsiahlych súboroch, pomáhajú vyhľadať a porovnať jednotlivé dáta.

Patrí sem napríklad funkcia VLOOKUP slúžiaca na spájanie tabuliek podľa spoločných hodnôt i vyhľadávanie odlišnotí.

Excel pre pokročilých zakladá mnoho znalostí na základných funkciách ako IF a OR. Príkazy IF a OR umožňujú jednoduché zadanie podmienok pravdy a nepravdy a následné vyhodnotenie výsledku.

Užívateľ by mal byť schopný správne zadávať vnorené funkcie pomocou zátvorkovej logiky a adries buniek. Vnorené funkcie umožňujú spojiť viaceré z preddefinovaných funkcií s cieľom vyrátať spravny výsledok v jedinom kroku. K tomu nemenne patrí i vytváranie vlastných funkcií.

K najznámejším príkladom prepojenia vzťahov patrí vážený priemer. Ide o spojenie matematických operácí s cieľom získania výpovedného priemeru ovplyvneného tretími faktormi.

Pracovníkovi sú zložitejšie funkcie natoľko známe, že ich dokáže so správnym výsledkom aplikovať na vlastné problémy. Uvedomuje si rozšírené možnosti programu Excel a rozumie matematických i mechanick princípom.

Ako dosiahnuť úroveň Excel pre pokročilých

Stať sa pokročilým v práci s Excelom možno hneď niekoľkými spôsobmi.

Samoštúdium môže byť pre väčšinu začiatočíkov značne náročné. Pre také prípady je dostupných mnoho foriem kurzov.

Existujú školenia s priamou účasťou na hodinách. Tu sa poslucháčom obyčajne dostane profesionálneho výkladu a vysvetlenia. Takáto forma školenia je ale pomerne časovo náročná. Mnohí z nás sa z tohto dôvodu do turnusu školení nikdy neprihlásia alebo ho rýchlo ukočia.

Pre tých uponáhľaných existuje alternatíva, kde sa každý môže naučiť Excel pre pokročilých. Ide o video kurzy cez internet.

Online kurzy sú časovo i psychicky jednoduchšie. Online kurzu sa možno venovať v pružnom čase. Sú tu dostupné cvičenia, ktoré možno bez stresu opakovať až do pochopenia. Kvalitné online kurzy zostavujú najlepší odborníci. Snažia sa o čo možno najjednoduchšie podanie a priamočiare vysvetlenie problematiky formou načrnutia problému a riešenia reálnych úloh.

Kurzy obsahujú hlavne rozšírenie znalostí funkcí o vyššie popísané. Riešia tiež prácu s dátabázami a programovanie VBA.

Absolvent kurzu Easy Excel sa môže hrdo označiť za pokročilého v Exceli.