Ktoré úrady budete musieť navštíviť pred založením s.r.o.?

0
396
Ktoré úrady budete musieť navštíviť pred založením s.r.o.?
Ktoré úrady budete musieť navštíviť pred založením s.r.o.?

Postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je poriadne komplikovaný. Okrem veľkého množstva vypísaných a podpísaných dokumentov, listín a potvrdení budete musieť pobehať kopec úradov. Byrokracia vás v tomto prípade naozaj neminie a bez pečiatok či schvaľovania sa nezaobídete. Založenie s.r.o. bez pomoci odborníkov znamená stratu približne dvoch týždňov, ktoré strávite behaním po nasledujúcich úradoch.

Živnostenský úrad a zapísanie všetkých predmetov podnikania

Pre založenie s.r.o. si musíte vybrať adekvátne predmety podnikania. Na základe zapísaných predmetov budete môcť dané podnikateľské aktivity realizovať. Predmety podnikania sa zapisujú na živnostenskom úrade v mieste vášho bydliska. Na úrade ohlásite tiež sídlo vášho budúceho podnikania a obchodné meno. V prípade, že máte so sídlom podnikania problémy, je možné využiť virtuálne sídlo. Obchodné meno si môžete vymyslieť akékoľvek, ale nesmie sa zhodovať s už existujúcim. Overte si túto skutočnosť na internete.

Notársky úrad a podpisovanie Zakladateľskej listiny

V prípade, že budete jediným spoločníkom eseročky, stačí vám vypracovať Zakladateľskú listinu. V opačnom prípade ide Spoločenskú zmluvu. Oba dokumenty majú veľa právnych daností, ktoré si ako laik môžete vyložiť nesprávne. Preto je lepšie listinu vypísať u notára alebo sa spoľahnúť na spoločnosť, ktorá vám dokáže kompletne pomôcť a založenie s.r.o. spraví za vás. Aby ste mali približnú predstavu, čo všetko by vás bez pomoci čakalo, tak vám prinášame malý prehľad náležitostí pri spracovaní listiny: určenie správcu vkladu, určenie konateľov, určenie spoločníkov, zápis obchodného mena a sídla a iné zákonom stanovené údaje. Podpis už vypracovanej Zakladateľskej listiny musí byť vždy overený u notára alebo na matrike.

Okresný súd a žiadosť o zapísanie do obchodného registra

Žiadosť o zápis do obchodného registra je dostupná na internete, takže aspoň v tomto bode vás nečaká žiadne behanie od dverí k dverám. K žiadosti musíte pripojiť všetky už uvedené dokumenty a uhradiť súdny poplatok. Následne žiadosť podáte na okresnom súde podľa miesta bydliska.

Daňový úrad a vydanie daňového identifikačného čísla

Po úspešnom zapísaní vašej eseročky do obchodného registra musíte do 30 dní požiadať daňový úrad o vydanie DIČ. Daňový úrad vám vydá v zákonom stanovenej lehote osvedčenie o registrácii a priradí vám daňové identifikačné číslo. Chcete všetky body preskočiť a začať podnikať ihneď? Kúpte si už existujúcu eseročku vďaka službe ready made s.r.o.. Ušetríte si nielen nervy, ale hlavne drahocenný čas.