Typy tesnení s vyfukovanou hlavou

0
8
Typy tesnení s vyfukovanou hlavou

S autokatalógom alebo zbežnou kontrolou mimo motora je veľmi nepravdepodobné, že by ste našli hlavové tesnenie. Aj keď je dobre skryté, hlavové tesnenie, buď jedno v jednom alebo dvojité v prípade motorov V6 alebo V8, plní niekoľko kritických funkcií. Tesnenia hlavy sú extrémne pružné a dokážu zvládnuť stovky tisíc kilometrov pri kolísaní teploty a tlaku. V prípade, že hlavové tesnenie zlyhá, čo sa často označuje ako “vyfukované tesnenie hlavy”, môže dôjsť k úniku chladiacej kvapaliny, oleja alebo plynu z valca. Následky môžu byť rôzne, od jednoduchého nepríjemnosti až po úplný zlyhania pohonného systému motora.

Čo je účel hlavového tesnenia?

Tesnenie hlavy motorového bloku sa umiestňuje medzi hlavou valcov a motorovým blokom. Hlavové tesnenie je namontované medzi motorovým blokom, kde sa nachádza kľukový hriadeľ a piesty, a hlavou valcov, ktorá obsahuje vačkové hriadele a ventily. Väčšina moderných motorov používa viacvrstvové oceľové tesnenie (MLS), zatiaľ čo staršie motory často používali kompozitné azbestové alebo grafitové tesnenia. Niekedy sa však môžu používať aj tesnenia z pevnej medenej hlavy. Bez ohľadu na použitý materiál majú hlavové tesnenia základné úlohy, ktoré plnia:

 • Tesnenie valcov
 • – Počas prevádzky motora môžu valce benzínového motora ľahko dosiahnuť tlak vyše 700 psi a tlak valcov naftového motora môže dosahovať až 2 000 psi. Tesnenie hlavy, umiestnené medzi hlavou valca a blokom motora, je navrhnuté tak, aby odolávalo týmto vysokým tlakom a zabezpečovalo efektívne stláčanie a rozťahovanie valcov. Väčšina moderných motorov používa viacvrstvové oceľové (MLS) alebo kompozitné tesnenia s špeciálnymi tesniacimi krúžkami, ktoré sú vytvorené špeciálne pre tieto účely. Pri použití tesnení z pevnej medenej hlavy sa môže vyžadovať upravenie blokov motora pre ich inštaláciu.
 • Vedie kvapaliny
 • – V bloku motora a v hlave valca sa nachádzajú kanály pre prúdenie chladiacej kvapaliny motora a motorového oleja. Tieto kanály umožňujú prechod kvapaliny medzi blokom a hlavou. Chladiaca kvapalina motora v hlave valca udržuje správnu teplotu ventilov a zapaľovacej sviečky, zatiaľ čo motorový olej zabezpečuje mazanie a hydraulický tlak pre rôzne systémy, napríklad pri variabilnom časovaní ventilov. Prúdenie týchto kvapalín v rámci motora je dôležité pre jeho správne fungovanie a prevádzku.
 • Obsahuje kvapaliny
 • – Kvapaliny sú zahrnuté – súčasne môže byť iba niekoľko milimetrov vzdialenosť medzi prúdmi chladiacej kvapaliny motora a motorového oleja. Tesnenie hlavy valca zamedzuje miešaniu týchto kvapalín. Taktiež sa zabezpečuje, aby spaľovacie plyny nedostali do blízkych chladiacich a olejových systémov a naopak. V závislosti od konštrukcie môže tesnenie hlavy obsahovať O-krúžky, ktoré zlepšujú tesnenie v určitých oblastiach. Aby sa predišlo únikom kvapalín, musí byť tesnenie správne nainštalované a tesné.

Znaky tesnenia s vyfukovanou hlavou a ako ich identifikovať

Vyfukovaná hlava pravdepodobne vedie k chybnému zapaľovaniu obidvoch valcov tesnenia. Tesnenie s hlavou zlyhá v jednej z týchto troch funkcií, výsledky alebo nemusia byť zrejmé v závislosti od presného spôsobu zlyhania tesnenia hlavy. Tu je niekoľko príznakov, ako môžete skontrolovať vyfukované tesnenie hlavy:

 • 1. Hlavu vyfukovanú s tesnením by ste mali kontrolovať na známky unikajúceho chladiva alebo oleja.
 • 2. Zistite, či sa pod kapotou vytvára biely dym, čo môže byť indikáciou vyfukovaného tesnenia hlavy.
 • 3. Skontrolujte farbu a kvalitu výfukových plynov. Ak sa vyskytuje nezvyčajná hnedá farba alebo silný zápach, môže to naznačovať problém s tesnením hlavy.
 • 4. Zmerajte tlak v valcoch motora, aby ste zistili, či je prítomný rozdiel medzi jednotlivými valcami, čo môže byť spôsobené vyfukovaným tesnením hlavy.
 • 5. Vykonajte kompresný test, ktorý vám pomôže identifikovať prípadné úniky a problémy s tesnením.

Pamätajte, že vyfukované tesnenie hlavy by mal opraviť kvalifikovaný technik, aby sa minimalizovalo riziko ďalších poškodení motora. Sú tu aj ostatné spôsoby ako spomenutý problém identifikovať. Tu je súpis ďalších možných nájdení:

Zlyhanie cylindra – Zlyhanie vyfukovaného valca – Toto je zvyčajne to, čo väčšina ľudí myslí, keď hovorí o zlyhaní hlavového tesnenia. V tomto prípade krúžok tesnenia okolo valca zlyhal. Vzhľadom k tomu, že valcový zážihový mechanizmus nedokáže vytvoriť dostatočný tlak, môže dôjsť k slabému spáleniu, ak vôbec. Ak v susedných valcoch dôjde k zlyhaniu dvoch valcov, zvyčajne to znamená, že tesnenie medzi tesniacimi krúžkami uniká. S kompozitnými hlavovými tesneniami je to častejšie, nie je to však neslýchané ani pri použití tesnenia MLS alebo medených hláv.

Pri zlyhaní tesnenia môžu vzniknúť nasledujúce problémy:

 • 1. Znížený výkon motora a strata ťahu.
 • 2. Zvýšená spotreba paliva v dôsledku nedostatočného stláčania zmesi.
 • 3. Možný nárast teploty motora v dôsledku nedostatočného chladenia.
 • 4. Výskyt bielového dymu výfukových plynov.
 • 5. Možné znečistenie olejom v dôsledku unikajúceho chladiva alebo paliva.

Ak si všimnete niektoré z týchto príznakov, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú opravu, aby sa minimalizovali škody na motore a obnovil sa správny výkon vozidla.

Externé úniky kvapalín – Kvapaliny – Extrémne úniky externých kvapalín môžu byť zrejmé, pretože pozorujete nízku hladinu oleja motora alebo chladiacej kvapaliny, ako aj zvyšky kvapaliny na motore, ktoré vychádzajú zo švu medzi blokom valcov a hlavou. Nežiaduce netesnosti, ktoré sa vyskytujú zhora, ako napríklad na hlave valcov alebo na kryte ventilov, sú pravdepodobnou príčinou vyfukovaného tesnenia hlavy.

Pri externých únikoch kvapalín môžu vzniknúť nasledujúce problémy:

 • 1. Možný pokles tlaku oleja v dôsledku úniku oleja.
 • 2. Riziko prehriatia motora kvôli nedostatočnému chladenie spôsobenému únikom chladiacej kvapaliny.
 • 3. Zhoršená mazivosť a ochrana valcov a piestov motora.
 • 4. Možnosť poškodenia tesnení a súčiastok v dôsledku neprimeranej expozície kvapalín.
 • 5. Potenciálne znečistenie okolia motorovou kvapalinou.

Ak si všimnete akékoľvek z týchto príznakov, je nevyhnutné čo najskôr vyhľadať odborného technika na vyriešenie únikov a obnovenie správnej funkcie tesnenia hlavy.

Vnútorné úniky – Úniky vnútri – môže to byť ťažšie postrehnúť a ešte ťažšie určiť, pretože voľným okom nie je vidieť, čo sa deje.

 • 1. Ak je olej nútený dostať sa do chladiacej sústavy, môžete si všimnúť film podobný majonéze, ktorý sa usadí na kryte chladiča alebo v nádrži pre prečerpanie chladiacej kvapaliny.
 • 2. Naopak, ak je chladiaca kvapalina nútená dostať sa do olejových kanálov, môžete si všimnúť penovú látku na krytoch ventilov alebo na spodnej strane vekoťahu oleja.
 • 3. V prípade, že do chladiaceho systému vniknú valenčné plyny, môže dôjsť k prehriatiu vzduchových vreciek a motora. Prebublávanie v nádrži pre preplnenie chladiacej kvapaliny je istým znakom vyfukovaného tesnenia hlavy.
 • 4. Ak sa chladiaca kvapalina dostane do valca, môže spôsobiť biely dym vo výfukových plynov, zvyčajne pri štarte, pretože chladiaca kvapalina uniká do valca po vypnutí motora.
 • 5. V extrémnych prípadoch môže do valca uniknúť dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny, čo spôsobí hydrostatický zámok alebo “hydrolock” a trvalé poškodenie motora.

Je dôležité si byť vedomý týchto príznakov a okamžite konzultovať so skúseným mechanikom, aby sa vyriešili problémy s vnútornými únikmi a minimalizovalo riziko poškodenia motora.

Ako na dôslednú diagnostiku a opravu vyfukovaného tesnenia hlavy

Skúsenosti, školenia a nástroje vykonávajú mechanici. Ak vy alebo váš technik podozrievate vyfukované tesnenie hlavy, diagnostika môže byť časovo náročná, pretože iné poruchy môžu mať podobné príznaky. Pre určenie, či je chybné tesnenie hlavy alebo či je spôsobené inou poruchou, ako je blokovanie, porucha vstrekovania paliva, zapaľovanie, ventil alebo problém s piestovým krúžkom, môže byť nevyhnutné vykonať test kompresie, test úniku vzduchu a test blokovania.

Hoci samotná sada na tesnenie hlavy je lacná, náklady na výmenu môžu pôsobiť prudké, pretože vyžaduje takmer úplnú demontáž motora vrátane časovacej súpravy, nasávania a výfukových komponentov, komponentov hlavy valcov a samotnej hlavy valcov. Je možné, že bude nutné vykonať aj obrábanie, ak prehriatie spôsobilo deformáciu hlavy valca, čo zvyšuje náklady na opravu. Napriek všetkému môže byť táto investícia opodstatnená, aby sa motor udržal v prevádzke ďalších 100 000 míľ alebo viac.