TTIP zlepší ochranu spotrebiteľa a harmonizáciu štandardov

0
587

BRATISLAVA 16. januára (WBN/PR) – Objem obchodu medzi USA a EÚ dosahuje viac ako 50 percent svetového HDP. Tento fakt ešte zvyšuje význam pripravovanej dohody o Transatlantickom partnerstve v oblasti obchodu a investícií (TTIP). Ako odznelo na treťom sektorovom stretnutí organizovanom v rámci projektu TTIP – Transatlantické partnerstvo v oblasti obchodu a investícií: Jedinečná príležitosť na rast firiem na Slovensku (?), ktorý realizuje Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom USA v Bratislave, implementácia dohody do praxe by mohla byť pre obe strany prínosná aj v oblasti internetovej ekonomiky a e-commerce.

Transatlantická obchodná spolupráca predstavuje najdynamickejšiu a najväčšmi inovatívnu zložku svetovej ekonomiky. Podľa Karla Coxa, viceprezidenta pre public policy a corporate affairs spoločnosti Oracle, je v súvislosti s TTIP v oblasti internetovej ekonomiky a e-commerce najdôležitejšie postupne dosiahnuť harmonizáciu štandardov v oblasti prístupu k digitálnemu prostrediu pre všetkých (e-accessibility), elektronického zdravotníctva (e-health), inteligentných sietí (smart grids), toku údajov (data flow), ochrany duševného vlastníctva a flexibilnejšej mobility vysokokvalifikovanej pracovnej sily. V tejto súvislosti vidí potenciál zlepšenia najmä v odstránení prekážok, ktorým čelia nadnárodné internetové spoločnosti, keď potrebujú presunúť zamestnancov z jednej krajiny do druhej. Ide predovšetkým o kvóty na udeľovanie víz a čas ich spracovania a vzájomné uznávanie diplomov a kvalifikácií.

Internet výrazným spôsobom zefektívňuje tradičné obchodné aktivity a významnou mierou prispieva k tvorbe nových pracovných miest. Ondrej Sočuvka zo spoločnosti Google Slovensko ako príklad uvádza Francúzsko, kde každé zaniknuté pracovné miesto pre internet bolo nahradené v priemere 2,4 novými. V súvislosti s TTIP, ktorú považuje za výbornú šancu na podporu ekonomického rastu, sa podľa neho treba zamerať predovšetkým na podporu flexibilného, vyváženého a jasného regulačného prostredia, ktoré je rozhodujúce pre rozvoj internetovej ekonomiky a inovácií.

Päť hlavných problémov
Slovensko má v súčasnosti najvyšší počet on-line zákazníkov spomedzi všetkých krajín V4, pričom prevažná väčšina týchto ľudí hodnotí svoju skúsenosť s on-line nakupovaním veľmi pozitívne. Ako však uviedol Matej Ftáčnik, spoluzakladateľ The Spot – centra pre podporu spolupráce startupov na Slovensku, napriek značnej obľube medzi obyvateľstvom internetová ekonomika a e-commerce musia bojovať s piatimi hlavnými problémami: nové európske smernice a nariadenia; neprimeraná ochrana spotrebiteľa; neodôvodnené obchodné inšpekcie a kontroly; neefektívne a zastarané on-line platby a skutočnosť, že nadnárodné internetové firmy podliehajú oveľa jednoduchším a lacnejším pravidlám, čím sú oproti domácim firmám v značnej výhode.

S negociáciami spojenými s jednotlivými kolami rokovaní o TTIP súvisí aj otázka o miere a význame aktívnej podpory jednotlivých štátov vrátane Slovenska v oblasti internetovej ekonomiky a e-commerce. Aj tu podobne ako v iných sektoroch platí, že štát má v prvom rade vytvoriť priaznivé prostredie s vyhovujúcou infraštruktúrou pre rozvoj odvetví s vysokým potenciálom ďalšieho rozvoja, medzi ktoré internetová ekonomika a e-commerce určite patrí. Nevyhnutnosťou je určitá regulácia prílišného optimizmu a potreba dlhodobo udržateľného rastu.

Alfou a omegou je tiež efektívna ochrana spotrebiteľa, aby sa zamedzilo zneužitiu systému prostredníctvom niektorých firiem, a harmonizácia štandardov, aby pravidlá na trhu v USA a EÚ neurčovali tretie krajiny a ich rozpínajúce sa trhy.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.