Duchovní si prilepšia, platy zvýšia aj záchranárom a hasičom

0
307

BRATISLAVA 18. decembra (WEBNOVINY) – Základne platy duchovných cirkví a náboženských spoločností sa od 1. januára 2014 zvýšia o jednotnú sumu 16 eur.

Vyplýva to z návrhu Ministerstva kultúry SR na zmenu nariadenia vlády o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností, ktorý v stredu schválila vláda.

O 16 eur mesačne si polepšia aj hasiči a záchranári

Zvýšenie mesačného platu o 16 eur sa bude týkať aj hasičov a záchranárov. Zvýšenie taríf predstavuje v rokoch 2014 až 2016 sumu 3,76 milióna eur pri plánovanom počte 4 286 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a 128 príslušníkov Horskej záchrannej služby.

Nariadenie nadväzuje na zákon o štátnom rozpočte na budúci rok. Tarifné platy zamestnancov v štátnej a verejnej správe sa od budúceho roka zvýšia o 16 eur na osobu a mesiac. Z materiálu vyplýva, že stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a dĺžky výkonu duchovenskej činnosti sa bude začínať na 267,33 eurách a končiť sa na 678,64 eurách.

Ako sa uvádza v predkladacej správe, návrh predložili na základe aktuálnej novely zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom (súčasť novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR).

Ten určuje, že základný plat duchovných sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento alebo o rovnakú pevnú sumu a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Aktuálna úprava vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní na rok 2014.

Zmluvu podpísali v novembri

Kolektívnu zmluvu podpísali jej zmluvné strany 25. novembra. Podľa nej sa od 1. januára 2014 základná stupnica platových taríf, osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov a osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov zvýšia o pevnú sumu 16 eur.

V nadväznosti na to sa rovnakým spôsobom a v rovnakom termíne zvyšujú základné platy duchovných tých cirkví, ktoré žiadajú príspevok zo štátneho rozpočtu.

Štát poskytuje cirkvám a náboženským spoločnostiam v súčasnosti finančné prostriedky na platy duchovných a prevádzkových zamestnancov riadiacich orgánov cirkví, na príslušné odvody do poistných fondov za zamestnávateľa a čiastočne na prevádzku ústredí, píše sa to vo všeobecnej časti dôvodovej správy návrhu.

Štyri subjekty si nárok na príspevok neuplatňujú

Predkladateľ návrhu MK SR pripomína, že nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na platy duchovných a prevádzku ústredia si neuplatňujú z prevažne vieroučných dôvodov štyri subjekty – ide o Náboženskú spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike, Kresťanské zbory na Slovensku, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike a Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike.

Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie a Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike žiadajú štát o príspevok len na chod cirkevného ústredia.

Ministerstvo kultúry dodáva, že výšku platu duchovných cirkví a náboženských spoločností určuje nariadenie vlády o úprave osobných pôžitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností, pričom duchovnému patrí základný plat podľa stupnice, ktorá je súčasťou tohto nariadenia.

„Na ocenenie vysokej kvality výkonu môže príslušná cirkev zvýšiť príslušný tarifný plat duchovného až o 30 percent. Duchovnému ďalej patrí hodnostný prídavok určený rozpätím v závislosti od skupiny funkcie, ktorú vykonáva v rámci duchovenskej činnosti,“ píše sa vo všeobecnej časti dôvodovej správy k návrhu.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.