Štát prispeje firmám na tvorbu pracovných miest pre mladých

0
841

Na Slovensku je už dosť dlhú dobu problém s nezamestnanosťou mladých. Kedysi ambiciózni študenti dokončia štúdium a snažia sa  nájsť job. Ich zoznam webov zameraných na pracovné ponuky stále rastie. Avšak, veľké percento je stále nezamestnaných a namiesto práce navštevujú  úrad práce. Veľa z nich odchádza do zahraničia, časť rezignuje. Štát to vidí ako akútny problém a chce to riešiť. 

Už od budúceho roka sa budú môcť firmy uchádzať o nový príspevok od štátu na vytvorenie pracovných miest pre nezamestnaných mladých ľudí.

Ako to bude fungovať?

Zamestnávatelia budú môcť získať príspevok prostredníctvom úradov práce. Podmienkou ale bude, že mladý nezamestnaný človek (vo veku od 25 do 29 rokov) musí byť evidovaný na úrade práce najmenej šesť mesiacov a osoby do 25 rokov majú byť v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Zamestnávatelia však budú musieť toto pracovné miesto udržať počas obdobia zodpovedajúceho polovici podporovaného obdobia.

Výška podpory bude odlišná

Výška finančnej podpory bude záležať aj od toho, aká je evidovaná miera nezamestnanosti v príslušnom okrese vo vzťahu k priemernej evidovanej nezamestnanosti na Slovensku. To znamená, že najvyšší príspevok tak budú môcť získať firmy v okresoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako celoslovenský priemer. MPSVR navrhuje: “V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, je mesačná výška príspevku 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Ministerstvo chce na poskytovanie príspevku v roku 2015 vynaložiť takmer 20,1 milióna eur. Priamo zo štátneho rozpočtu to budú 3 milióny eur, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje bude predstavovať 2,56 milióna eur a na príspevky z Európskeho sociálneho fondu pôjde 14,5 milióna eur. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015.

Nebojte sa postaviť na vlastné nohy!

Alternatívnou pre mladých podnikavých ľudí je tiež založenie živnosti, na ktorú môžu taktiež dostať od štátu dotáciu. Môžu tak rozbehnúť vlastný biznis a možno i nakopnúť sľubnú kariéru. Ak majú potenciál, kreatívneho ducha a najmä výdrž, určite to stojí za to. Partnerom pri rozbehu podnikania Vám môže byť aj blueinfo.sk – odborník na copywriting a marketingový reklamu.             

Text: PR článok                                                           

Zdroj: aktuality.sk

Foto: jobsandexams.com