Pôrodnica nie je väzenie, prízvukujú mimovládky

0
773

BRATISLAVA 27. januára (WEBNOVINY) – Mimovládne organizácie (MVO), ktoré obhajujú právo matky po pôrode slobodne sa rozhodnúť, kedy opustí nemocnicu, nenašli spoločnú reč s ministerstvom zdravotníctva (MZ).

Rezort chce totiž najnovšie, aby nemocnica hlásila orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak rodička odíde z pôrodnice bez dieťaťa alebo s ním, ale bez súhlasu zdravotníckeho zariadenia. MVO s takýmto postupom nesúhlasia, spísali hromadnú pripomienku, ani tá im však nepomohla a návrh MZ ide na vládu s rozporom.

Dĺžku pobytu zákon neurčuje

"Veríme, že vláda posúdi rozpor, ktorý vznikol v súvislosti so snahou ministerstva zdravotníctva obmedziť právo žien slobodne sa rozhodovať o odchode z pôrodnice, so všetkou vážnosťou a s prihliadnutím na medzinárodné a ústavné záväzky v oblasti ľudských práv," uviedla Vanda Durbáková z Poradne pre občianske a ľudské práva.

MVO podotýkajú, že pôrodnica nie je väzenia a neexistuje žiadny právny predpis, ktorý by určoval dĺžku pobytu matky a jej dieťaťa v nemocnici.

Pre mimovládne organizácie nebola dostatočná ani úprava, ktorú dodatočne navrhlo MZ a rezort práce, a to, aby sa oznamovacia povinnosť nevzťahovala na opustenie nemocnice na tzv. reverz, a teda na vlastnú žiadosť ženy.

"V praxi odchod na reverz až príliš často nefunguje. Z každodenného kontaktu so ženami poznáme mnohé prípady, keď žena o svojom želaní odísť informovala lekára alebo lekárku, tí však jej vôľu buď ignorovali, alebo jej podali nesprávnu informáciu o tom, že ona síce odísť môže, ale dieťa musí ostať," uviedla Zuzana Krišková zo združenia Ženské kruhy.

Matky nesmú cítiť bariéry

Mimovládnym organizáciám chýba zdôvodnenie návrhu z dielne MZ, toho sa podľa nich nedočkali ani na rozporovom konaní.

"Ak argumentujú potrebou ochrany zdravia žien a detí aj proti ich vôli, potom to nie je v súlade s rozhodnutím ministerstva zdravotníctva neaplikovať novú právnu úpravu na odchody z pôrodnice na reverz. Ak ministerstvá argumentujú ochranou detí, ktoré matky nechajú v pôrodnici a viac sa po ne nevrátia, potom je otázne, prečo sa má nová právna úprava vzťahovať aj na situácie, kedy žena odchádza z pôrodnice s dieťaťom, alebo sa po dieťa vráti," skonštatovala Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

MVO navyše podotýkajú, že novela nereflektuje ani na dôvody, pre ktoré sa žena rozhodne z pôrodnice odísť, napríklad ak sa potrebuje postarať o ďalšie deti, pociťuje nepohodlie v nemocnici, či zažíva ignorantské správanie personálu. Podľa MVO aj Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu tvrdí, že ženy majú právo slobodne sa rozhodovať o okolnostiach pôrodu, štáty musia toto právo reálne garantovať a nesmú mu vytvárať priame ani nepriame bariéry.

Oznamovaciu povinnosť nemocnici zavádza návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ohlasovacia povinnosť sa podľa rezortu nemá vzťahovať na tie ženy, ktoré písomne požiadali o utajenie svojej osoby pri pôrode. Účinnosť legislatívy sa predpokladá v apríli toho roka. Aktuálne je k nej ukončené medzirezortné pripomienkové konanie.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.