Plienky: Neodmysliteľná súčasť nášho života od narodenia po starobu

0
1986

 

Možno sa Vás inkontinencia osobne nedotýka a hovoríte si, že sa ani nikdy nebude. Nik však dopredu nevie, či ho v neskoršom veku, prípadne ako sprievodný jav nejakého ochorenia aj skôr, nepostihne samovoľný únik moču. Áno, práve inkontinencia moču u seniorov je tou najrozšírenejšou formou neželaných únikov moču či stolice, ale netrpia ňou len starší ľudia. Týka sa totiž ľudí v každom veku, a teda nás všetkých bez výnimky.

Špecializované pomôcky pri inkontinencii

Súčasťou nechcených únikov moču, nech už k nim dochádza z akýchkoľvek dôvodov, sú aj špecializované pomôcky a prípravky, ktoré nám v boji s inkontinenciou pomáhajú. Či už ide o praktické jednorázové plienky pre seniorov alebo kvalitnú intímnu kozmetiku, žiaden pacient trpiaci inkontinenciou sa bez nich nezaobíde. Našťastie, pomôcky pre inkontinentných uhrádzajú zdravotné poisťovne na základe zdravotného poistenia. Stačí prísť za urológom alebo iným špecialistom, ktorý sa zaoberá únikmi moču a pomočovaním, prípadne na základe ich odporúčaní aj za praktickým lekárom. A keďže výber inkontinenčných pomôcok je skutočne široký, je dobré si dať od lekára nielen vypísať recept, ale aj požiadať o radu, ktorý produkt či pomôcku Vám on sám odporúča.

Plienky od narodenia po starobu

Na trhu sú urologické vložky rôznych veľkostí, ďalej vkladacie plienky spolu s fixačnými nohavičkami, plienkové nohavičky a rôzne podložky. Nemusíte sa strachovať, naše zdravotné poisťovne uhrádzajú všetky tieto pomôcky, a to ako pre deti od troch rokov, tak aj pre dospelých vrámci mesačných finančných limitov. V praxi to teda znamená, že starostlivosť o seniora trpiaceho inkontinenciou Váš rodinný rozpočet až tak nezaťaží.

Poznáme celkovo tri stupne inkontinencie, na základe ktorých sa aj určuje výška finančnej úhrady zdravotnej poisťovne za inkontinenčné prípravky.

Finančný príspevok od štátu na boj s inkontinenciou

V prípade, že trpíte 1. stupňom inkontinencie, t.j. občasným únikom moču, tu sa od poisťovne žiadnych peňazí navyše nedočkáte. Možnosť požiadať o finančný príspevok je až pri 2. stupni inkontinencie – častom úniku moču, pričom je tu stanovený finančný limit 15,74 € na mesiac  a spadajú sem pomôcky ako urologické vložky, vkladacie plienky či fixačné nohavičky.

A kto trpí 3. stupňom inkontinencie, kedy ide už o trvalý únik moču, niekedy aj stolice, má nárok na preplatenie sumy  55,32 € mesačne, pričom okrem vložiek, vkladacích plienok a fixačných nohavičiek sa preplácajú aj nohavičky plienkové a podložky pod chorých.

Je užitočné vedieť, že jednotlivé druhy pomôcok možno kombinovať až do výšky finančného limitu vrámci stupňa inkontinencie, ktorou dotyčný trpí. Avšak na každý druh pomôcky musí byť vypísaný osobitý poukaz. Celkový počet kusov predpisovaných pomôcok nie je obmedzený (výnimkou sú iba vložky a podložky pri 3. stupni, a to do 60 kusov), dôležité je len neprekročiť výšku zákonom stanoveného finančného limitu.