Firmy miesto znižovania nákladov investujú do technológií

0
1035

BRATISLAVA 19. februára (WBN/PR) – Lídri na trhu už nepovažujú za svoj primárny cieľ rast produktivity a zníženie nákladov v oblasti IT. Vysoko výkonné spoločnosti, tzv. high performers, investujú do digitálnych technológií a orientujú sa predovšetkým na svojich zákazníkov.

Vyplýva to z výsledkov výročnej štúdie spoločnosti Accenture s názvom High Performers in IT. Tohtoročné výsledky poukazujú na čoraz významnejšie rozdiely medzi nastupujúcou skupinou tzv. výkonných spoločností a ostatnými firmami na trhu. Podľa štúdie Accenture je zdrojom ich úspechu maximálne využívanie a profitovanie z digitálnych technológií a predovšetkým orientácia na svojich zákazníkov.

Ako sa na IT pozerajú úspešné spoločnosti?
Accenture definuje vysoko výkonné spoločnosti ako tie, ktoré vnímajú informačné technológie ako svoju strategickú výhodu a motor svojich aktivít. Svoje obchodné ciele plnia prostredníctvom investičných stratégií, v rámci ktorých využívajú sociálne médiá, mobilné technológie a cloud. Prieskum poukázal na 10 kľúčových vlastností týchto úspešných a stále napredujúcich spoločností:

  1. Orientácia na zákazníkov. Ich IT stratégia je v súlade so zákaznícky orientovanými obchodnými cieľmi a zahŕňa poskytovanie správnych informácií správnej osobe a v správnom čase, neustále vyhľadávanie lepších spôsobov ako komunikovať so zákazníkmi a prinášanie nových služieb a produktov.
  2. Práca v digitálnom svete. Maximálne využívajú sociálne siete, mobilné technológie a cloud.

  3. IT a biznis stratégia ako jeden celok. Neoddeľujú ich, naopak, vnímajú ich ako jednu.

  4. IT manažéri týchto spoločnosti vo svojich plánoch a stratégiách až 5-krát častejšie zohľadňujú komplexné podnikateľské prostredie vrátane politickej, sociálnej a ekonomickej situácie a nezameriavajú sa výhradne len na oblasť IT.

  5. Aj keď je koncept BYOD (Bring Your Own Device) spájaný s ohrozením bezpečnosti, väčšina týchto spoločností dovoľuje svojim zamestnancom používať svoje vlastné zariadenia v práci.

  6. Profitujú z možností, ktoré v súčasnosti poskytuje hybridný prístup s využitím súkromného a verejného cloudu. Migrujú svoje dáta do cloudu, pričom 15% z nich už dnes centrálne spravuje plne virtualizovanú hybridnú infraštruktúru. Navyše 33% z nich zaznamenala vďaka investíciám do cloudu priame zníženie nákladov.

  7. Rýchla adaptácia na zmeny. Až 6-krát častejšie prijímajú nové metódy oproti “obyčajným” organizáciám. Takmer 70% z nich sa orientuje na mobilné transakcie a poskytuje v tejto oblasti svojim zákazníkom široké možnosti, počnúc platby za kávu až po prevody medzi bankovými účtami.

  8. Už niekoľko rokov investujú do manažmentu dát a zabezpečenia kvality dát, vďaka čomu zaznamenali dosiahnutie či dokonca prekročenie predpokladanej obchodnej hodnoty v takých kľúčových oblastiach ako správa dát, správa obsahu a prediktívna analytika.

  9. Až 85% týchto spoločností považuje zručnosti v oblasti nových technológií za kľúčové pre úspech v budúcnosti. Na druhom mieste sa pre túto skupinu umiestnili obchodné znalosti a zručnosti v oblasti medziľudských vzťahov.

  10. Až 75% týchto spoločností považuje otázku bezpečnosti a znižovania rizika za svoju prioritu. Aj keď väčšina respondentov považuje výšku investícií do bezpečnosti za dostatočnú, až 44% z nich pripúšťa, že podcenili počítačovú bezpečnosť.

Vysoko výkonné spoločnosti alokujú o 7% viac zo svojho IT rozpočtu na nové projekty. Ich IT manažéri stále viac a viac kooperujú s manažérmi ostatných divízií. Nečakajú na nové technológie alebo na vylepšenie aktuálnych. Už dnes rozmýšľajú digitálne a podľa štúdie Accenture ich práve táto vlastnosť odlišuje od ostatných organizácií.

Slovenské firmy majú príležitosť
“Na základe našich dlhoročných skúseností z poskytovania poradenských, technologických a outsourcingových služieb pre najvýznamnejšie spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu sa domnievame, že tunajšie firmy majú šancu posunúť sa veľkým skokom vpred. Osvojenie si vyššieuvedených 10-tich charakteristík vysokovýkonných spoločností sa u nás ešte naplno neusadilo, a preto predstavuje pre ambiciózne firmy mimoriadnu príležitosť ako zlepšiť svoju konkurenčnú pozíciu,” povedal Tomáš Volek, regionálny riaditeľ divízie technologických služieb spoločnosti Accenture pre strednú a východnú Európu.

Metodológia
Do prieskumu bolo zapojených viac ako 1700 najvyšších IT manažérov z 202 najväčších súkromných a verejných organizácií zo 45 krajín sveta – Severná Amerika (19%), Latinská Amerika (15%), Európa (45%) a Ázia a Tichomorie (20%). Tieto spoločnosti zastupujú širokú škálu priemyselných odvetví a spoločne vytvárajú ročný príjem vo výške 2,4 triliónu USD.

Znenie celej štúdie a detailné informácie nájdete tu.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.