Bolesť chrbta – novodobá epidémia

0
1123

Bolesť chrbta je civilizačnou chorobou, ktorá v posledných rokoch
prerástla do epidémie.
Až 80 % dospelej populácie Slovenska trpí bolesťami chrbta. Táto novodobá
epidémia je dnes druhou najčastejšou príčinou práceneschopnosti. Chrbtica
je spojená so všetkými orgánmi tela, a tak problémy s chrbticou následne
ovplyvňujú celý organizmus. Spôsobujú ochorenia vnútorných orgánov,
choroby pľúc, srdca, obličiek. Zablokovaná krčná chrbtica je zodpovedná
za migrény, blokáda bedrovej chrbtice zase spôsobuje menštruačné bolesti,
poruchy potencie u mužov, neplodnosť. Zablokované rebrá a hrudná chrbtica
môžu imitovať srdcový infarkt či žlčníkový záchvat. Preto je nanajvýš dôležité
dať svoju chrbticu do poriadku. Venovať jej pozornosť, lebo bez zdravej
chrbtice, nie je zdravý organizmus.
Kedysi trpeli bolesťami chrbta ťažko pracujúci robotníci, dnes sa k nim pridala
veľká skupina manažérov a ľudí so sedavým zamestnaním pracujúcich pod
neustálym psychickým tlakom. Svalová nerovnováha je kľúčovým faktorom
pri vzniku bolestí chrbta. Svaly, ktoré neúmerne zaťažujeme, napríklad
sedením, ťažkou prácou, ale aj nesprávnym cvičením, sa skracujú. Naopak, ak
sa dynamické svaly nepoužívajú, dochádza k ich ochabnutiu. Tak dochádza
k nerovnováhe medzi statickými a dynamickými svalmi.
Vhodné fyzické cvičenia sú mocným ochrancom zdravej chrbtice. U ľudí,
ktorí necvičia, sa splošťujú medzistavcové platničky, v dôsledku čoho stráca
chrbtica svoju pružnosť. Stavce tlačia na nervy, ktoré vedú z miechy cez otvory
stavcov do celého tela, čo následne spôsobuje bolesti. Našťastie chrupavka
rýchlo reaguje na stimuláciu špeciálnymi cvikmi. Vďaka týmto cvikom sa
chrbtica rýchlo regeneruje. Nie každý pohyb chrbtici pomáha. Nie každý
šport je vhodný. Dôležité je naučiť sa správne cvičiť, aby cvičenie bolo
účinné a efektívne. Potom stačí len niekoľkominútové cvičenie a chrbtica sa
stáva silná, pružná a zdravá. Treba dať prednosť športom s koordinovaným,
plynulým pohybom. Medzi najvhodnejšie patrí cvičenie tai-čchi a čchi-kung,
ktoré tvoria ucelenú lekársko-filozofickú koncepciu, kde súčasne s pohybom
zapájame dýchanie a myseľ, čím liečime nielen fyzické telo, ale nastoľujeme
aj psychickú pohodu. Prospešné pôsobenie a účinnosť týchto cvičení úspešne
využíva tradičná čínska medicína a dnes sú prístupné každému, kto chce aktívne
pristupovať k svojmu zdraviu.
Dôležité je naučiť sa správne cvičiť, aby sme si nevhodne zvoleným cvičením
neubližovali. Veľmi si vieme pomôcť aj automasážou bioaktívnych bodov a
dráh a tiež reflexnou masážou chodidiel a rúk, čím si môžeme jemne a účinne
uvoľniť krčnú chrbticu, stimulovať medzilopatkové svaly, ktoré sú častým
problémom, aj odstrániť bolesť či zlepšiť imunitu. Pod odborným vedením
sa dajú tieto techniky rýchlo naučiť a viete si pomôcť vždy, keď to budete
potrebovať. Nik nám totiž nedokáže pomôcť tak účinne ako my sami. Každý
organizmus má veľkú schopnosť samoliečby. Stačí ju len naštartovať.
Vhodná relaxácia účinne uvoľňuje napätie. Do stresom stuhnutého svalu
neprúdi dostatočné množstvo krvi a živín, a tak trpí podvýživou. Keď sa
svalový tonus normalizuje, dostáva potrebné množstvo živín. Doprajte si preto
každodennú relaxáciu a zlepšite zdravie svojej chrbtice a celého organizmu,
omladnete. Stav našej chrbtice určuje, akí sme starí, bez ohľadu na vek. Zlepšite
stav svojej chrbtice a omladnite.
Chrbtici veľmi pomôžu aj správne návyky pri každodenných činnostiach.
Státie predstavuje najväčšiu záťaž. Chrbtica je kvôli vzpriamenému postoju
vystavená veľkému tlaku, predovšetkým v driekovej oblasti. Preto je dôležitý
širší postoj a podsadená panva, keď sa záťaž presúva na stehná a chrbtici
sa uľaví. Sedenie zaťažuje našu chrbticu až na 80 %, treba zvoliť správnu výšku
stoličky, dbať na to, aby chodidlá boli celou plochou na podlahe a spĺňali sme
pravidlo 90-stupňových uhlov – medzi chodidlom a predkolením, predkolením
a stehnom, stehnom a osou trupu. Vždy seďte s kolenami od seba. Ak pracujete
s počítačom, je dôležité mať monitor vo výške očí, aby ste nezaťažovali krčnú
chrbticu.
Dvíhajte bremená vždy s pokrčenými kolenami. Spite na vhodnom matraci
s menším vankúšikom. Vyhoďte príliš tvrdú posteľ, ale aj veľmi mäkké matrace.
Pri nesení tašiek rozložte záťaž rovnomerne do oboch rúk. Nenoste tašku na
jednom ramene, radšej si ju zaveste krížom cez plece a odľahčite tak chrbtici.
Ideálne je nosenie plecniaka. Pri chôdzi hore schodmi našľapujte na celé
chodidlo. Nevhodné topánky zhoršujú bolesť chrbta. Vysoké podpätky sú
elegantné, ale zdraviu škodlivé. Pri práci v záhrade či umývaní podlahy sa nikdy
nezohýbajte, radšej si kľaknite. Vyhýbajte sa rýchlym pohybom.
Prostredníctvom bolesti nám chrbtica dáva najavo, že niečo nie je v poriadku.
My by sme tento odkaz mali prijať a pristúpiť k nemu s plnou vážnosťou.
Zamyslieť sa, čo v našom živote nám spôsobuje stres, pod akou záťažou
a tlakom sa hrbíme a aktívne pristúpiť k náprave, k odstráneniu nájdenej príčiny.
Chrbtica odráža aj naše vzťahy a postoje. To, ako rovno stojíme. Vzpriamená
chrbtica nám ľuďom umožnila stáť rovno a byť individualitami. Uvedomte
si svoju jedinečnosť, buďte hrdí, majte sa radi a pamätajte na ponaučenie
z rozprávky: „Pred nikým sa neponižuj a nad nikoho sa nevyvyšuj.“
Chrbtica a srdce vznikli súčasne začiatkom prvohôr. Formovali ich rovnaké
sily, ktoré opäť pôsobia aj v dnešnej dobe. Nie je náhoda, že v súčasnosti
ochorenia srdca a bolesti chrbtice postihujú veľkú časť populácie. Je nesmierne
dôležité, aby sme sa naučili žiť s rovnou chrbticou a otvoreným srdcom. Je to
úloha tejto doby. Individuálna úloha, ktorú má zvládnuť každý sám za seba.
ZDROJ mesačník VITALITA / Dr. Sylvia Ďurovková