Viac ako polovica podnikateľov vníma podmienky negatívne

0
377

BRATISLAVA 23. januára (WEBNOVINY) – Podnikateľské prostredie na Slovensku vnímalo vlani negatívne 56 % firiem. Vyplýva to z ekonomického prieskumu, ktorý pravidelne v závere roka uskutočňuje Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) medzi svojimi členmi.

Pozitívne hodnotenie prejavili len 2 % opýtaných, zvyšných 42 % si myslí, že sa v porovnaní s rokom 2012 podnikateľské prostredie nezmenilo. Anketa hodnotila podnikanie na Slovensku z troch hľadísk, a to zo všeobecného pohľadu na podnikanie v roku 2013, z pohľadu hospodárskej politiky štátu a návrhov opatrení pre vládu SR, či z hľadiska zhodnotenia rizík pre podnikateľskú činnosť.

Kritika administratívnej záťaže

Hospodársku politiku štátu hodnotilo negatívne 44 % respondentov, pričom v medziročnom porovnaní poklesli negatívne hodnotenia o 6 percentuálnych bodov. Len 4 % podnikateľských subjektov vnímali opatrenia vlády ako pozitívne a takmer polovica, konkrétne 48 %, hodnotila hospodársku politiku neutrálne.

Viac ako 38 % respondentov navrhlo vláde prijať opatrenia z oblasti daňového a odvodového zaťaženia a zníženia administratívnej záťaže. Účastníci ankety navrhli napríklad vrátiť sa k rovnej dani z príjmov, znížiť sadzby dane z pridanej hodnoty, alebo prijať účinné opatrenia proti daňovým únikom. Približne 33 % subjektov požadovalo zásadne zlepšiť vymáhateľnosť práva a prijať opatrenia na zrýchlenie riešenia obchodných sporov.

Vysoké daňové a odvodové zaťaženie

Zvýšiť transparentnosť v procese verejného obstarávania uviedlo ako jedno z opatrení 24 % respondentov. Menej ako 20 % podnikateľov navrhlo opatrenia v oblasti trhu práce a necelých 10 % účastníkov požaduje efektívnu podporu malých a stredných podnikov zo strany štátu. Za najväčšie riziko pre podnikanie považujú respondenti vysoké daňové a odvodové zaťaženie, nízku vymáhateľnosť práva, alebo klientelizmus a korupciu pri verejnom obstarávaní.

Prieskum sa uskutočnil od 23. septembra 2013 do 31. októbra minulého roka. Obsahoval 30 otázok, pričom odpovedať sa dalo aj vo viacerých variantoch ako dvoch. Prieskumu sa zúčastnilo 212 spoločností, z toho 96 výrobných a 116 podnikajúcich v doprave, obchode a službách.

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská obchodná a priemyselná komora pôsobí na celom území Slovenska. Zameriava sa na ochranu a podporu podnikania, či koordináciu spoločných záujmov svojich členov v podnikateľskej činnosti v tuzemsku i v zahraničí.

Členmi komory sú právnické aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v hospodárskych odvetviach, alebo ktoré majú svojim zameraním vzťah k podnikateľskej činnosti. Od roku 1996 je členstvo v komore dobrovoľné.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.