V obchode s palivami budú od marca nové typy daňových subjek

0
611

BRATISLAVA 16. januára (WEBNOVINY) – Novela zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja zavedie od 1. marca 2014 pri obchodovaní s pohonnými látkami nové typy daňových subjektov, a to v závislosti od vykonávanej činnosti.

V praxi by to malo podľa finančnej správy znamenať, že namiesto doposiaľ fungujúceho jedného typu daňového subjektu, a to predajcu pohonných látok, budú po novom subjekty rozdelené do troch skupín.

"Hlavným cieľom novely zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja je sprehľadniť obchodovanie s pohonnými látkami tak, aby boli pod kontrolou správcu dane od ich uvedenia do daňového voľného obehu až po ich predaj konečnému spotrebiteľovi," informovala vo štvrtok hovorkyňa Colného úradu Prešov Renáta Kravcová. Podnikatelia tak musia zároveň colný úrad do 31. januára požiadať o povolenie na vykonávanie činnosti.

Od marca pribudnú spotrebitelia pohonných látok

Prvú skupinu budú podľa finančnej správy tvoriť distribútori pohonných látok, ktorí budú chcieť na daňovom území v rámci podnikateľskej činnosti distribuovať v daňovom voľnom obehu pohonné hmoty. Do druhej skupiny budú zaradení predajcovia pohonných látok, ktorí majú v úmysle predávať pohonné hmoty na konečnú spotrebu.

"Obe skupiny podnikateľov sú povinné požiadať colný úrad o vydanie povolenia na distribúciu, resp. povolenia na predaj v termíne do 31. januára 2014," upozornila Kravcová. Poslednú skupinu budú od začiatku marca tvoriť takzvaní spotrebitelia pohonných látok. Podľa finančnej správy ide o osoby, ktoré na daňovom území nakupujú pohonné hmoty na vlastnú spotrebu a tieto skladujú v skladovacom zariadení s objemom 15-tisíc litrov a viac. "Im vzniká povinnosť nahlásiť colnému úradu identifikačné údaje, druh minerálneho oleja a príslušný kód kombinovanej nomenklatúry v termíne do 31. januára 2014," pripomenula finančná správa.

Pokuta pre previnilcov za desaťtisíc

Prechodné ustanovenia pamätajú podľa hovorkyne Colného úradu Prešov Kravcovej aj na už existujúce daňové subjekty, ktorým sa umožní plynulé preklopenie na nový systém. Ide podľa nej najmä o predajcov pohonných látok.

"Tí sú však povinní do 31. januára 2014 predložiť colnému úradu doklad preukazujúci, že ich skladovacie zariadenie spĺňa technické normy a že je vybavené overeným meracím zariadením. V prípade, že si túto povinnosť nesplnia, budú vyradení z evidencie predajcov pohonných látok," upozornila Kravcová.

Finančná správa taktiež podotkla, že osoby, ktoré majú povinnosť požiadať o povolenie na distribúciu pohonných látok, predaj pohonných látok alebo osoby, ktoré skladujú pohonné hmoty v skladovacom zariadení s objemom 15-tisíc litrov a viac, sa v prípade nesplnenia povinnosti dopúšťajú správneho deliktu a colný úrad im udelí pokutu vo výške 10-tisíc eur.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.