Občianstvo EÚ nemožno predávať, vyhlásil parlament

0
393

ŠTRASBURG 17. januára (WEBNOVINY) – K občianstvu EÚ nesmie byť pripojená cenovka, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci v ňom vyjadrili znepokojenie zo systémov zavedených vo viacerých členských štátoch, napríklad na Malte, ktoré umožňujú predaj štátneho občianstva, a teda aj občianstva EÚ. Parlament vyzval Európsku komisiu, aby jasne uviedla, či sú tieto postupy v súlade so znením a duchom zakladajúcich zmlúv EÚ a predpismi EÚ o zákaze diskriminácie.

Niektoré členské štáty zaviedli systémy, ktoré priamo či nepriamo vedú k predaju občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín. Od každého členského štátu sa pritom očakáva, že bude konať zodpovedne a chrániť spoločné hodnoty a výdobytky únie. Tieto sú neoceniteľné a nemožno k nim pripojiť cenovku, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil parlament. Podľa poslancov priamy predaj občianstva EÚ oslabuje vzájomnú dôveru, na ktorej stojí únia.

Práva nemôžu byť obchodným tovarom

Parlament zdôraznil, že práva plynúce z občianstva EÚ, napríklad právo na slobodu pohybu a pobytu v rámci únie, by sa nikdy nemali stať obchodovateľným tovarom. Občianstvo EÚ znamená určitý vzťah k EÚ a závisí od väzieb určitej osoby s Európou a jej členskými štátmi alebo od osobných pút s občanmi EÚ, uvádza sa v uznesení.

Navyše, programy, ktoré ponúkajú občianstvo výmenou za investície, umožňujú získanie občianstva EÚ len najbohatším príslušníkom tretích krajín bez zohľadnenia iných kritérií, čo vedie k diskriminácii, uvádza sa v uznesení.

Malta zaviedla predaj občianstva

Maltská vláda nedávno prijala kroky na zavedenie systému priameho predaja maltského občianstva, z čoho automaticky vyplýva priamy predaj občianstva EÚ, a to bez požiadavky pobytu, uvádza sa v uznesení. Podľa poslancov nie je jasné ani to, či z táto nová politika prinesie skutočný úžitok maltským občanom, napríklad prostredníctvom výberu daní, pretože zahraniční investori nebudú mať povinnosť platiť dane.

Občianstvo neprináša iba práva, plynú z neho aj povinnosti, zdôraznili poslanci. Parlament vyzval Maltu, aby svoj súčasný systém udeľovania občianstva uviedla do súladu s hodnotami EÚ. Táto výzva sa vzťahuje aj na ďalšie členské štáty, ktoré prijali vnútroštátne systémy umožňujúce priamy alebo nepriamy predaj občianstva EÚ štátnym príslušníkom tretích krajín.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.