Na Slovensku kontrolovali vodu, pätina prípadov obišla zákon

0
413

BRATISLAVA 21. februára (WEBNOVINY) – Inšpektori ochrany vôd Slovenskej inšpekcie životného prostredia vykonali v minulom roku 938 kontrol, pri pätine z nich zistili porušenie zákona. Informoval o tom Maroš Stano z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia. Inšpektori zároveň uložili 164 pokút v celkovej výške 191 636 eur.

V roku 2013 inšpektori zaregistrovali 110 prípadov mimoriadneho zhoršenia vôd, čo je približne na úrovni roka 2012. Šesťdesiat prípadov sa týkalo povrchových a 50 podzemných vôd. Najčastejšou príčinou mimoriadneho zhoršenia boli ropné látky. Zo 104 vlaňajších kontrol zaobchádzania so škodlivými látkami konštatovali inšpektori porušenie zákona takmer pri každej druhej kontrole.

Vypúšťanie odpadových vôd

Nedostatky zistili najmä na zásobných a prevádzkových nádržiach, potrubných rozvodoch, stáčacích, výdajných a skladovacích manipulačných plochách, žumpách a plochách na skladovanie hospodárskych hnojív a silážnych štiav.

Pri 78 kontrolách zameraných predovšetkým na vypúšťanie odpadových vôd alebo osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd, plnenie podmienok povolení, ktoré vydali orgány štátnej vodnej správy na vypúšťanie týchto vôd, ako aj na prevádzku a účinnosť čistiarní odpadových vôd, zistili porušenie ustanovení až v 51 prípadoch.

Mastná pokuta za škodliviny

Pri deviatich kontrolách dodržiavania zákona o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh. nezistili kontrolóri žiadne porušenie právnych predpisov. Pri 52 kontrolách dodržiavania zákona o prevencii závažných priemyselných havárií zistili inšpektori porušenie právnych noriem v štyroch prípadoch.

Najvyššiu pokutu v minulom roku, 33-tisíc eur, udelili inšpektori spoločnosti Rivertrans so sídlom v Čataji za porušenie povinností pri zaobchádzaní so škodlivými látkami pri ich prečerpávaní v Prekladisku minerálnych olejov v prístave Pálenisko v Bratislave. Išlo o únik nafty pri plnení plavidla do vody bazéna Pálenisko, ktorý v tejto lokalite spôsobil mimoriadne zhoršenie vôd.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.