Elektronické aukcie musia mať certifikované systémy

0
538

BRATISLAVA 9. januára (WEBNOVINY) – Uskutočňovanie elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní je možné už len s využitím certifikovaného systému na ich konanie. Od začiatku tohto roka totiž platí príslušné ustanovenie veľkej novely zákona o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť ešte 1. júla minulého roka.

"Vzhľadom na absenciu prechodných ustanovení teda platí, že od 1. 1. 2014 musia byť všetky elektronické aukcie v postupoch zadávania nadlimitných a podlimitných zákaziek uskutočňované prostredníctvom certifikovaného systému, a to bez ohľadu na to, kedy boli vyhlásené," informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na svojom portáli. Elektronická aukcia sa tak musí uskutočniť s využitím certifikovaného systému aj vo verejných obstarávaniach vyhlásených do konca minulého roka.

Treba čakať na certifikáciu

V prípade, ak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ už vyhlásil verejné obstarávanie, v ktorom má byť použitá elektronická aukcia, a k 1. januáru 2014 nebol certifikovaný konkrétny systém, ktorým chce elektronickú aukciu uskutočniť, musí s ňou počkať až do úspešnej certifikácie.

"Ak je verejné obstarávanie ešte vo fáze, kedy neuplynula lehota na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ, obstarávateľ môže zmeniť necertifikovaný systém na uskutočnenie elektronickej aukcie a podmienky jej priebehu v súťažných podkladoch," upozornil ÚVO. Použitie certifikovaného systému na elektronickú aukciu namiesto necertifikovaného však musí oznámiť všetkým známym záujemcom a zároveň primerane predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, aby na zmeny mohli reagovať.

Úrad si nesplnil povinnosť

Ak už uplynula lehota na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ podľa ÚVO nie je oprávnený podstatne meniť podmienky priebehu elektronickej aukcie určené v súťažných podkladoch. "Avšak zmena systému na uskutočnenie elektronickej aukcie pri zachovaní podstatných podmienok jej priebehu stanovených v súťažných podkladoch v princípe nie je vylúčená," dodal ÚVO. Verejný obstarávateľ, obstarávateľ musí zmenu systému, ako aj všetky súvisiace dôsledky oznámiť všetkým uchádzačom.

"Paradoxne, sám úrad si nesplnil povinnosť, certifikát nemá a teda nemôže robiť aukcie. Certifikát totiž aktuálne majú iba tri firmy," upozornil agentúru SITA pracovník firmy NAR marketing, ktorá získala certifikát na elektronické aukcie. "Zaujímavé je, že ho nemajú i niektorí významnejší poskytovatelia aukcií, takže vlaňajších desať až dvadsať poskytovateľov sa zatiaľ scvrklo na trojku a úrad na svojom webe inštruuje ako z toho von," dodal.

ÚVO koncom roka 2013 vydal zatiaľ tri rozhodnutia o certifikácii systémov na uskutočnenie elektronickej aukcie. Ide o systémy AukciaAs pre firmu LLARIK, s.r.o. v Seredi, EVOSERVIS pre rovnomennú s.r.o. v Kysuckom Novom Meste a PROe.biz pre organizačnú zložku českej firmy NAR marketing s.r.o. v Bratislave.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.