Egoistickí a bezohľadní ľudia na pracovisku – dôvod ekonomických strát vo firme!

0
795

 

Väčšina z nás trávi vo svojom zamestnaní približne tretinu dňa. Kancelárie na prenájom sú miestom, kde sa stretávajú rôzne typy ľudí – z rôznych stupňov hierarchie, rôzneho vzdelania, ľudského charakteru… S niektorými z nich sedíme alebo pracujeme na dosahovaní spoločných cieľov, čo znamená nutnosť komunikácie a prípadne riešenie odlišných názorov. Čo však robiť v prípade, že vzniknú medzi zamestnancami nepríjemné konflikty, ktoré sa stále viac a viac stupňujú?

Ako sa správajú toxickí ľudia?

Bohužiaľ, veľa z nás sa už stretlo s tzv. toxickými ľuďmi, ktorí sa vyznačujú tromi charakteristikami – vysoké sebavedomie, egocentrizmus a chorobné  „lipnutie“ na dodržiavaní pravidiel. Okrem týchto nepríjemných vlastností sú „hady na pracovisku“ protipólom kolegiality, čo sa prejavuje na ohováraní za chrbtom. V skutočnosti sú však títo ľudia voči vám viac menej milí, pokojne sa s vami porozprávajú, do očí vám nepovedia nič zlé, no akonáhle sa vzdialite, ste stredobodom ich záujmu. Väčšinou však dávajú svoj negatívny postoj, bezohľadnosť a demotiváciu dostatočne najavo a neboja sa postúpiť vo svojom kariérnom rebríčku aj na úkor iných! Podľa štúdie HBS dávajú kvôli toxickým ľuďom zamestnanci omnoho častejšie výpovede, no niet sa čomu čudovať. Výsledkom sú výrazné ekonomické straty a znížená produktivita práce, čomu sa však snažia kancelárie v Bratislave vyhnúť, aj keď treba dodať, že ide o veľmi náročný proces. Niekedy sa jednoducho musí šéf rozhodnúť, či si ponechá bezohľadného a egoistického zamestnanca, ktorý však disponuje výbornými vedomosťami a skúsenosťami alebo dá prednosť príjemnej pracovnej klíme a vzťahom na pracovisku, ktoré sú kľúčom k vybudovaniu úspechu.

Nebojte sa povedať svoj vlastný názor!

V dnešnej dobe nájdeme množstvo kancelárií na prenájom, v ktorých síce môžu pôsobiť negatívni až chorobne sa správajúci ľudia, no základom je, aby ste ich včas odhalili, vedeli sa im postaviť z očí do očí a vydiskutovali každý konflikt, ktorý medzi vami vznikne! Nikto si predsa nenechá „vysávať“ dobrú energiu od niekoho, kto za to nestojí, no nie?