Autodopravcovia hrozia štrajkom, chcú zmierniť dopady mýta

0
418

UNAS plánuje po skončení zimnej olympiády v ruskom Soči začať štrajk z dôvodu negatívnych dopadov zmien v mýtnom systéme na autodopravcov. S čím ste najmä nespokojní?
So spoplatnením ciest v intravilánoch obcí a miest, s rozdelením úsekov do jednotlivých skupín a novou legislatívou v oblasti dopravy. Platenie v intravilánoch je slovenská špecialita a postihne to najmä menších autodopravcov, ktorí robia technické služby či zásobovanie. Budú nútení prispôsobiť sa zmenám. Pokiaľ majú autá na lízing, môžu skrachovať alebo zvýšiť ceny, čo by sa premietlo aj do konečných cien služieb a zásobovania.

Je rozhodnutie o štrajku už konečné?
Ak nepristúpia na naše požiadavky, tak áno. Zatiaľ však rozhodnutie o štrajku ešte nie je konečné, lebo ešte budeme rokovať na ministerstve dopravy.

Akú by mal mať štrajk podobu a rozsah, kde by sa mal konať?
Toto nevychádza z plánov a záujmov predsedníctva UNAS. Predsedníctvo monitoruje názory a postoje autodopravcov. Ich presvedčenie a rozhodnutie bude pre nás rozhodujúce. Od tohoto sa odvinie aj rozsah a plošnosť štrajku. Treba však dodať, že ak pôjdeme do štrajku, budeme reflektovať aj na prejavy záujmu a sympatie iných sektorov spoločnosti, ktoré nás zatiaľ mierne morálne podporujú, a preto dáme priestor aj tým, ktorých sa týka momentálna situácia v spoločnosti. Sú to predovšetkým živnostníci, určité signály vyslali aj zdravotné sestry a občianske združenia. Dali by sme priestor aj týmto zložkám a po spravodlivých požiadavkách. To by podstatne zväčšilo náš rozsah a plošnosť.

Na ministerstve dopravy budete o mýte ešte rokovať. Nebolo by lepšie so štrajkom zatiaľ počkať?
Posledné stretnutie na ministerstve dopravy, kde sa rozhodne o našich požiadavkách, bude 20. februára. Po ukončení stretnutia UNAS rozhodne o ďalšom postupe, kde zohľadníme postoje autodopravcov v celej SR. V prípade nesplnenia našich požiadaviek nie je dôvod štrajk odkladať. Budeme žiadať aj preukázanie smerovania peňazí z výberu mýta, lebo máme veľké podozrenie, že len okolo 30 % ide štátu a ostatné súkromným osobám.

Prečo si to myslíte?
Máme indície, ktoré sme dostali aj od niektorých zainteresovaných ľudí, že väčšina týchto prostriedkov ide cez mýtnu firmu SkyToll. Snažili sme sa získať údaje o zmluve aj o jej spoločníkoch. Dostali sme iba odpoveď, že na internete je zverejnená zmluva medzi štátom SkyTollom, ale zisťujeme, nakoľko je pravdivá. Od zainteresovaných sme dostali údaje, že peniaze z mýta nejdú v plnej miere štátu. Pritom sa cesty veľmi málo budujú a opravujú.

Vzniesli ste sedemnásť požiadaviek, najmä o mýtnych podmienkach. Na ktorých z nich trváte a v čom môžete ustúpiť?
Polovičné riešenia sú neprípustné. Trváme na splnení všetkých požiadaviek. Vychádzajú totižto z dôkladnej analýzy podmienok a možností autodopravcov. Preto trváme na všetkých bodoch, len niektoré sú vyslovene pálčivé, iné menej, ale sú dôležité.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že o väčšine vašich požiadaviek sa dá rokovať. Máte o to ešte záujem?
Termín splnenia požiadaviek je známy, po termíne určite nie. Akurát sa môže prijať časový harmonogram splnenia legislatívnych zmien v ôsmich bodoch.

Chcete znížiť rozsah mýtom spoplatnených ciest. O koľko kilometrov?
Žiadame znížiť sieť spoplatnených ciest I. triedy o 1 198,9 kilometrov a preklasifikovať 550 kilometrov ciest I. triedy zaradených do spoplatnenej skupiny s diaľnicami a rýchlostnými cestami.

Aká je v súčasnosti dĺžka spoplatnených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy po rozšírení platenia mýta na cestách I. triedy a v intravilánoch obcí a miest?
V súčasnosti máme spoplatnených 419,61 km diaľnic, 238,32 km rýchlostných ciest, 550,53 km ciest I. triedy zaradených do skupiny súbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami a 2 070,87 km zaradených do skupiny ciest nesúbežných s diaľnicami a rýchlostnými cestami. Spolu je spoplatnených 3 279 km diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, čo je 7,5 percenta z celkovej dĺžky cestnej siete SR 43 841 km.

O koľko je to viac oproti minulému roku?
O 59,5 percenta spoplatnených ciest, čo je varovné číslo, signalizujúce abnormálny rozsah zaťaženia autodopravcov a nemajúce obdobu v Európskej únii.

Ako sa zmeny v mýte dotkli fungovania nákladných autodopravcov?
Zvýšením spoplatnenej siete o už spomínaných 59,5 percenta ciest a likvidačnými úpravami legislatívy spojenej s podnikaním v doprave.

Nakoľko môžu zavedené zľavy z platenia mýta po odjazdení určitého množstva kilometrov kompenzovať zvýšené náklady?
Zľavy sú zanedbateľné. Čím je počet najazdených kilometrov jednotlivého dopravcu nižší, teda výhodu má ten, čo jazdí najmenej. Ten však aj zarobí najmenej. Pri odjazdení 100 tisíc kilometrov na cestách SR, ktoré sú spoplatnené, dostane slovenský prepravca zľavu 4,5 percenta z celkovej sumy, ktorú zaplatil za odjazdené kilometre s automobilom v najvyššej emisnej triede, čo je skôr symbolická zľava.

Prečo chcete zrušiť platenie mýta za prejazd intravilánmi obcí a miest (ide o takmer tisíc kilometrov)?
Intravilány nie sú spoplatnené v žiadnom štáte EÚ a neúnosne sa dotknú hlavne regionálnej prepravy. To znamená, že domáci prepravca bude platiť omnoho viac ako tranzitujúci. V Nitrianskom kraji sa u regionálnych dopravcov zvýšia poplatky na mýto o 107 percent.

Ste aj proti pokračovaniu monitoringu pohybu nákladných vozidiel na cestách II. a III. triedy, na ktorých je zatiaľ nulová sadzba mýta.
Monitoring ciest II. a III. triedy je nákladný a nerieši problémy spojené s dopravou. V súčasnosti aj tak platí zákaz vjazdu motorových vozidiel s hmotnosťou nad 12 ton na cesty III. triedy.

S akými zmenami v mýte súhlasilo predošlé vedenie UNAS na rokovaniach s ministerstvom dopravy?
Nevieme, zápisnice z predošlých rokovaní na ministerstve dopravy sme od starého vedenia nedostali. Vyžiadali sme si ich na minulom stretnutí, avšak vraj nie je isté, či ich nájdu.

Prečo sa vlastne zmenilo vedenie UNAS?
Pre nespokojnosť s nečinnosťou, zlú informovanosť a komunikáciu s členskou základňou UNAS. Hrozil takmer zánik tohto občianskeho združenia. Registrovaní členovia neboli aktívni, nejavili záujem. Mali pocit, že UNAS ich nezastupoval a fungoval formálne. Predpokladáme, že išlo aj o presadzovanie osobných výhod. Na to však potrebujeme spomínaní zápisnice z rokovaní, aby sme mohli objektívne posúdiť činnosť bývalého vedenia. Minulé predsedníctvo nám neodovzdalo žiadnu zápisnicu z minulého roku, akoby neexistovalo žiadne rokovanie, žiadna činnosť.

Koho v súčasnosti UNAS zastupuje, koľko má členov?
Zastupuje dopravcov a sympatizantov, tak ako je zakotvené v stanovách. V súčasnosti sa databáza obnovuje, dopĺňa a upravuje. V minulosti sa počet členov pohyboval okolo 350, v súčasnosti ich je približne 450. Z nich je veľmi malá časť sympatizantov. Zaznamenávame nárast nových členov, ale ich samotný počet nie je rozhodujúci. Dôležitý je počet aktívnych autodopravcov a ten dokáže vypovedať o sile nášho združenia. Jeden dopravca vlastní 150 kamiónov, ale máme aj dopravcov len s jedným, dvoma kamiónmi. Členovia sú z celého Slovenska, od Sniny až po Bratislavu. V tomto období chodíme po regiónoch, chceme zaktivizovať členov, aby videli, že bojujeme za ich záujmy. Prehodnocujeme, či sú to objektívne záujmy a nielen záujmy jednotlivcov. Vychádza nám jednoznačne, že sú to záujmy väčšej skupiny ľudí, ktorí pociťujú nepríjemný dopad ignorancie vlády na podmienky dopravcov. Každý deň, ktorý musia dopravcovia platiť, je proti nim.

Zhováral sa Martin Benko

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.