4 kroky k zaručenej ochrane vášho bývania

0
822

Aktuálne vysoké teploty určite tešia mnohých z nás. Ak však príde v dôsledku nich k intenzívnym búrkam, naša radosť sa môže okamihom vytratiť. O to viac, ak nastanú aj nejaké škody. Ako si ochrániť svoj majetok, aby nám ho búrka nezničila?

V súčasnosti by malo byť samozrejmosťou, že každá budova má zabudovaný bleskozvod, hoci je táto povinnosť daná len pre verejné budovy, ktorú slúžia na zhromažďovanie ľudí, budovy s cenným majetkom či budovy hodnotné a historické. Stále môžeme nájsť aj staršie rodinné domy bez tejto ochrany. Je však dôležité mať v týchto prípadoch zmapované aspoň riziko ohrozenia domu zásahom blesku. Určite však bleskozvod ako základný ochranný prvok odporúčame, hoci nemusí byť stopercentnou zárukou. Treba myslieť na komplexný funkčný a ochranný systém.

Dodržujme tieto pravidlá a riziko pre naše bývanie bude minimálne!

1. Bleskozvod by mal byť samozrejmosťou

Zabudovanie bleskozvodu je základom pre vonkajšiu ochranu budovy a skladá sa z troch častí – zachytávača blesku, zvodu a uzemnenia. Aktuálne sa na mnohých stavbách využívajú novšie, aktívne bleskozvody, ktoré majú vďaka skrytému elektrickému zariadeniu väčšiu silu a dokážu ochrániť väčší priestor. V takom prípade nie je nutnosť veľkého počtu klasických bleskozvodov aj na väčších stavbách. Iba bleskozvod však nestačí.

2. Myslime aj na vnútornú ochranu

Vnútornou ochranou rozumieme prepäťovú ochranu, ktorej úlohou je znížiť veľkosť prepätia na také hodnoty, ktoré sú pre bežný spotrebič prijateľné a nepoškodia ho. V domácnostiach sa bežne používa 1 a viac-zásuvková ochrana. Pod označením triedy D môžeme nájsť ochranu priamo integrovanú do zásuvky alebo predlžovací prívod so vstavanou ochranou. Stále však ostáva isté riziko poškodenia. Uvedený typ ochrany totiž môže pri prepätí odpojiť spotrebič zo siete, ale zároveň sa môže aj samotný poškodiť a bude potrebné ho vymeniť, alebo v tom najhoršom prípade zlyhá a poškodí sa spotrebič. Ak máme v domácnosti drahé zariadenia, určite je dobré uzatvoriť si poistenie.

3. Pri dlhšej neprítomnosti vytiahnime spotrebiče zo zásuviek

Základné pravidlo, ktoré by malo platiť automaticky. Ak ideme na dlhšiu dobu preč, či už na dovolenku, služobnú cestu alebo inam, mali by sme všetky spotrebiče odpojiť z elektrickej siete. Zamedzíme tak možnému riziku, že v prípade zásahu bleskom sa nám zničia. Dobré je, ak takto urobíme aj za našej prítomnosti v prípade silnej búrky.

4. Bývanie si dostatočne poistime

Posledným odporúčaným krokom je vhodné poistenie domu a domácnosti. Poisťovne pri tomto riziku rozlišujú, či ide o priamy alebo nepriamy úder blesku. Priamy úder nastáva v prípade, že blesk prešiel priamo cez danú vec a toto poistenie je väčšinou súčasťou základného balíka. Ak chceme byť krytý aj pre prípad nepriameho blesku, čiže pre zničenie alebo poškodenie veci v dôsledku prepätia, ktoré vznikne napäťovou špičkou v elektrickej sieti alebo atmosférického prepätia, musíme sa pripoistiť. Pre takýto prípad existuje pripoistenie domácnosti proti nepriamemu úderu blesku, ktoré už poskytuje nadštandardné krytie.

 

Zdroj obrázku: pixabay.com