Veľké dieslové elektrocentrály majú využitie po celom svete.

0
1067

Elektrocentrála alebo tiež motorgenerátor je ústrojenstvo zložené zo spaľovacieho motoru a generátoru, ktoré slúži na výrobu elektrickej energie. Môžeme sa stretnúť s všeobecnejším pojmom agregát, prípadne podľa typu spaľovacieho motoru dieslový agregát alebo benzínový agregát.

Pojem elektrocentrála vychádza zo samotného využitia agregátu a teda na napájanie elektrinou všade tam, kde nie je prístup k pevnej elektrickej sieti. Elektrocentrála v tom prípade slúži ako energocentrum. Využívajú sa napríklad pri natáčaní filmov v teréne, kde nie je možné pripojiť sa do existujúcej elektrickej siete. Elektrocentrály by sme našli vo výbave každého organizátora koncertu alebo festivalu, ktorý sa koná na ploche bez možnosti pripojenia do siete. Používajú sa na napájanie zvukovej a svetelnej aparatúry a častokrát ich služby využívame bez toho, aby sme si to vôbec uvedomili. Naplno sa využívajú na stavbách v nedostupných terénoch a pri výstavbe komunikácií. Môžu byť stacionárne alebo mobilné a byť nasadené práve tam, kde sú potrebné ich služby. Kým malé prenosné elektrocentrály sa tešia obľube napríklad medzi chatármi, ktorým vyrábajú elektrinu na miestach bez dosahu rozvodovej siete. Tie veľké sa starajú o bezpečný chod prevádzok, ktoré si vyžadujú nepretržitú dodávku prúdu, alebo ako špičkový či záložný zdroj.

Na elektrocentrály sa spoliehajú nemocnice, dátové centrá a nepretržité výrobné prevádzky, pre ktoré by znamenal výpadok elektrickej energie ohrozenie zdravia a života ľudí a nemalé ekonomické straty. Elektrocentrály majú svoje uplatnenie aj v poľnohospodárstve, kde sú klasické poľnohospodárske stroje nepoužiteľné. Používajú sa ako záložný zdroj energie chovných staníc, kde by výpadok prúdu mohol spôsobiť úhyn zvierat. Elektrocentrály Caterpillar dodávané spoločnosťou Zeppelin sú poháňané spoľahlivými dieslovými motormi s nízkou spotrebou a nízkymi emisiami splodín. Môžu byť použité v oblasti záložného aj trvalého výkonu. Pre krátkodobé riešenia problémov s energiou sú vám k dispozícií použité stroje v špičkovom technickom stave.