Slovenská ekonomika bude podľa NBS šliapať rýchlejšie

0
382

BRATISLAVA 28. januára (WEBNOVINY) – Národná banka Slovenska (NBS) zvýšila odhad rastu slovenskej ekonomiky v tomto roku na 2,3 %.

Urobila tak v rámci aktualizácie svojej decembrovej prognózy, kedy ešte očakávala rast na úrovni 2,2 %. Následne by sa mal rast v roku 2015 podľa centrálnej banky zrýchliť, pričom budúcoročný odhad rastu upravila z pôvodných 3,1 % na 3,3 %.

Banka zohľadnila pri vypracovaní aktualizácie zverejnené národné účty za tretí štvrťrok 2013, a tiež vzala do úvahy mesačné údaje z reálnej ekonomiky a predstihové indikátory, ktoré naznačujú vývoj v poslednom štvrťroku 2013.

Rast bude v súlade s očakávaním

Celkový rast ekonomiky v treťom štvrťroku 2013 bol podľa centrálnej banky v súlade s očakávaniami. V aktualizácii sa predpoklady o postupnej obnove zahraničného dopytu nezmenili.

Zverejnené údaje o štruktúre rastu ekonomiky, ktoré boli dostupné až po uzavretí decembrovej predikcie, sa líšili od očakávaní. Do prognózy sa premietol priaznivejší vývoj investícií a rýchlejší rast konečnej spotreby verejnej správy.

Naopak, súkromná spotreba v treťom štvrťroku podľa centrálnej banky neočakávane poklesla. Jej slabší vývoj sa však podľa banky priamo nepremietne do zhoršenia jej výhľadu v roku 2014, nakoľko silný pokles inflácie by sa mohol premietnuť do rýchlejšieho nárastu reálnych miezd, prostredníctvom ktorého by spotreba domácností mohla mierne presiahnuť predpokladanú dynamiku.

"V porovnaní s decembrovou predikciou tak dochádza v strednodobom horizonte k nepatrnému zlepšeniu vyhliadok makroekonomického vývoja, najmä z dôvodu rýchlejšieho rastu domácej časti ekonomiky a v roku 2015 čiastočne i z očakávaní lepšej exportnej výkonnosti," uviedla NBS.

Vzrastá aj zamestnanosť

Situácia na trhu práce sa podľa centrálnej banky stabilizovala v súlade s doterajšou prognózou. Najnovšie údaje podľa nej naznačujú mierne oživenie tvorby pracovných miest v poslednom štvrťroku 2013.

Pozvoľný nárast zamestnanosti by mal pretrvať v prvej polovici roka 2014, čo dokumentujú najmä očakávania zamestnávateľov. V aktualizácii sa nemení trajektória zamestnanosti. V súlade s tým by sa mala mierne znižovať miera nezamestnanosti.

Výrazné zmeny nastali podľa centrálnej banky pri predikcii inflácie. Aktuálny kumulovaný nižší rast cien až o 0,5 percentuálneho bodu voči predpokladom, najmä potravín, a nové výmery cien energií, spôsobili zníženie odhadu rastu cien pre rok 2014 na 0,6 %. S obnovou spotrebiteľského dopytu v roku 2015 by sa mal zrýchliť rast cien na 1,9 %.

Banky takisto zvýšili svoj odhad

Banky mierne zdvihli svoj odhad tohtoročného hospodárskeho rastu Slovenska. Podľa januárového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska medzi bankovými analytikmi totiž aktuálne predpovedajú tohtoročný hospodársky rast na úrovni 2,3 %.

Oproti decembru to znamená navýšenie prognózy o 0,2 percentuálneho bodu. Rozpätie predikcií medzi analytikmi z úvodu tohto roka bolo od 1,7 % do 2,9 %. Priemer analytikov tak bol v súlade s odhadom NBS, ktorá v aktualizovanej prognóze mierne zvýšila odhad rastu slovenskej ekonomiky pre tento rok takisto na úroveň 2,3 %.

Harmonizovanú infláciu ku koncu tohto roka očakávajú bankári na úrovni 1,9 %, rovnako ako aj infláciu meranú národnou metodikou. Centrálna banka vo svojej aktualizovanej predikcii uviedla, že inflácia by mala v roku 2014 spomaliť na 0,6 %. S obnovou spotrebiteľského dopytu v roku 2015 by sa mal zrýchliť rast cien na 1,9 %.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.