Na úhradu dane z motorových vozidiel nezostáva veľa času

  0
  484

  BRATISLAVA 17. januára (SITA) – Na podanie daňového priznania za daň z motorových vozidiel a jej zaplatenie majú daňovníci už len dva týždne. Túto povinnosť totiž musia splniť do 31. januára 2014. Pri výpočte sadzby dane je pre daňovníkov podľa finančnej správy rozhodujúca sadzba dane uvedená vo všeobecnom záväznom nariadení príslušného vyššieho územného celku (VÚC).

  Ako na svojom webovom portáli upozornila finančná správa, pokiaľ daňovníkovi vznikla alebo zanikla v priebehu roku 2013 daňová povinnosť pri dani za motorové vozidlá, je povinný podať daňové priznanie a zaplatiť pomernú časť dane. To sa však nevzťahuje na výnimky, medzi ktoré patrí napríklad daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, či bez likvidácie alebo daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz.

  Pokiaľ musí daňovník zaplatiť pomernú časť dane v lehote na podanie daňového priznania, tá sa vypočíta ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa na podnikanie vozidlo používalo.

  Finančná správa ďalej uviedla, že na podávanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2013 sa má použiť tlačivo vydané Ministerstvom financií SR, ktoré je k dispozícii na daňových úradoch a ich pobočkách a taktiež na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR.

  © SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.