Dotácia na tepelné čerpadlo, ktorá ušetrí vaše peniaze

0
801

 

Znížiť prevádzkové náklady našej domácnosti je snom každého z nás. Dobrou správou však je, že to dnes už dokážeme vďaka využívaniu obnoviteľných zdrojov energií. Ak sa napríklad rozhodneme v prípade vykurovania použiť tepelné čerpadlo a nie elektrickú energiu, dokážeme naše náklady zredukovať až o 1/3. Nevýhodou vykurovania pomocou tepelného čerpadla je však to, že si obstaranie zariadenia vyžaduje vysoké vstupné náklady. Dobrou správou však je, že sa vyššie náklady neskôr pozitívne odrazia na nízkych účtoch za vykurovanie domácnosti a rovnako tiež existuje aj dotácia na tepelné čerpadlo. Dotácia na tepelné čerpadlo bola vytvorená ako podpora zo strany vlády pri zavádzaní týchto zariadení do domácností. Dotáciu môže domácnosť získať v podobe poukážky, ktorú si následne musí do niekoľkých dní uplatniť u toho zhotoviteľa, s ktorým vyhlasovateľ spolupracuje. Zo získanej poukážky možno hradiť viacero výdavkov. Zo štátnej dotácie je možné hradiť samotné tepelné čerpadlo, akumulačný zásobník vody, zemné vrty, všetky potrebné komponenty nevyhnutné k prevádzke zariadenia (napríklad obehové čerpadlo, ventily) a montážny materiál potrebný na uvedenie zariadenia do prevádzky, montážne práce a revízne skúšky. Štátna dotácia na tepelné čerpadlo a akumulačný zásobník vody však môže byť udelená len v prípade, ak sa jedná o rodinný dom a inštaláciou tepelného čerpadla nedôjde k odpojeniu domácnosti zo systému centralizovaného zásobovania teplom, prípadne k výraznému zhoršeniu jeho parametrov. Výška dotácie na tepelné čerpadlo sa pohybuje v hodnote 370 € na 1 kW výkonu tohto zariadenia, maximálna výška dotácie je však ohraničená sumou 3700 €. Tepelné čerpadlo tiež musí spĺňať predpísané technické parametre. Dotácia na tepelné čerpadlo môže byť udelené len na zariadenie, ktoré je určené na využívanie geotermálnej, hydrotermálnej a aerotermálnej energie. V prípade tepelného čerpadla zem – voda musia byť minimálne hodnoty podľa technického predpisu v hodnote 0°C/35°C>4,3 potvrdené akreditovanou skúškou, v prípade tepelného čerpadla vzduch – voda je táto hodnota 2°C/35°C>3,3 a pri tepelnom čerpadle voda – voda pri teplotnej charakteristike 10°C/35°C>5,1.

Výhoda vykurovania domácnosti pomocou tepelného čerpadla má viacero výhod. Súčasné tepelné čerpadlá, či už typu vzduch-voda, voda-voda alebo zem-voda ponúkajú veľké množstvo výhod oproti ostatným vykurovacím zariadeniam. Tepelné čerpadla získavajú energiu len z okolitého prostredia, nezaťažujú teda životné prostredia. Ďalšou veľkou výhodou tepelných čerpadiel je to, že pomocou neho môžeme vykurovať nielen domácnosti, ale aj ohrievať vodu, a to jednak v domácnosti, ale aj v bazénoch. Vďaka fungovaniu na rovnakom princípe ako biela technika (napríklad chladničky) dokáže tepelné čerpadlo slúžiť aj na ochladzovanie priestorov.