DB Schenker: Logistika, ktorá myslí na životné prostredie

0
314

BRATISLAVA 17. februára (WBN/PR) – Ochrana životného prostredia sa stala globálnou výzvou dneška. Priekopníkom v “zelenom myslení” v doprave je svetový líder v logistických službách – spoločnosť DB Schenker. Hľadá trvalo udržateľné riešenia, používa menej znečisťujúce procesy, využíva recykláciu a obnoviteľné zdroje. Oficiálny partner EKOTOPFILMU otvoril v Bratislave svoju zelenú, energeticky nezávislú pobočku.

Spoločnosť DB Schenker je jedným z popredných integrovaných poskytovateľov logistických služieb a neustále rastie. Kým v roku 1999 zamestnávala takmer 28 000 ľudí, dnes zamestnáva približne 100 000 zamestnancov a pôsobí vo vyše 130 krajinách, na vyše 2 000 miestach po celom svete s obratom nad 20 biliónov eur.

Na Slovensku ponúka spoločnosť DB Schenker svoje služby už vyše 20 rokov. Okrem realizácie medzinárodných tokov tovaru ponúka komplexné logistické služby, zahrňujúce celý dodávateľský reťazec s prepravou tovaru, so skladovaním a s distribúciou. Kombinovaním pozemných, námorných, leteckých a logistických riešení v medzinárodnom i národnom meradle hľadá najvýhodnejšie riešenia dopravy a skladovania tovaru. Každému klientovi navrhuje individuálnu logistickú expertízu, plán prepravy a skladovania, ktorý zvažuje ekonomické i environmentálne riešenia.

Zelená logistika
Každú operáciu spravuje logistický sektor, ktorý pri plnení cieľov súčasne sleduje aj zníženie produkcie znečistenia. Po energetike sú najväčším producentom emisií oxidu uhličitého v ovzduší práve dopravné služby, ktoré z celkového svetového objemu vyprodukovali až 22 %-ný podiel. Spoločnosť DB Schenker sa ako európsky líder v pozemnej a nákladnej železničnej doprave a zároveň ako celosvetová popredná spoločnosť v námorných, leteckých a logistických riešeniach zaviazala zlomiť priamu úmeru medzi rastom emisií oxidu uhličitého a rastom kvality poskytovaných logistických služieb. DB Schenker má za cieľ do roku 2020 znížiť emisie o 20 %. Do roku 2050 plánuje presunúť 50 % pozemnej nákladnej dopravy do železničnej a lodnej, pričom už dnes vyšle DB Schenker Rail vyše 5-tisíc vlakov denne. V leteckej doprave plánuje nahradiť 40 % paliva biopalivami. Logistika v mestských centrách bude tak bez produkcie oxidu uhličitého a zaoceánska doprava zredukuje svoju produkciu emisií o 40 %. Napríklad v Nemecku, v materskej krajine spoločnosti, je už bezuhoľnatá doprava poháňaná obnoviteľným zdrojom efektívnou alternatívou nákladnej dopravy. V súčasnosti je v Nemecku už 96 % železničnej prepravy elektrifikovaných a klienti operujúci v krajine preto môžu využiť službu Eco Plus, najzelenší spôsob prepravy tovaru.

Sebestačný energetický zdroj garantuje nepretržité plnenie služieb
Ekologická optimalizácia prebieha nielen v doprave, ale aj na úrovni logistických uzlov, terminálov a pobočiek. Prvé nápady prevádzkovať ekologický, fotovoltaický terminál aj na Slovensku vznikli v roku 2010. V júni roku 2013 spustili do prevádzky 416 fotovoltaických panelov, namontovaných na strechu terminálu v Bratislave. Presadzovaním princípu “My si vyrobíme, my aj spotrebujeme” dokáže terminál vytvoriť elektrickú energiu určenú na okamžitú spotrebu s výkonom 100 kilowatt-peakov a predpokladanou úsporou energie 50 až 80 %. Zvyšnú nespotrebovanú energiu odkupuje štát.

Prečo fotovoltaika?
Ak by sme sa rozhodli nahradiť všetky technológie výroby energie slnečnou energiou, celé Slovensko pokryté fotovoltaickými článkami by vystačilo na pokrytie 66 % energetickej spotreby Európy. Na plné pokrytie energetického dopytu Európy stačí využiť len 0,7 % jej plochy. Navyše, táto plocha ostane voľná na ďalšie využitie, keďže systémy možno integrovať napríklad na strechy obytných domov.
Obnoviteľným zdrojom lacnej fotovoltaickej energie je Slnko a pri výrobe takejto energie sa nevytvárajú emisie ani škodliviny. Životnosť fotovoltaických článkov je 30 rokov, s doživotnou zárukou, že po 25. roku prevádzky neklesne ich výkon pod 80 % pôvodného výkonu. Údržba článkov je minimálna a ich výroba lacná. Väčšina fotovoltaických článkov je vyrobená z kremíka, na Zemi druhého najčastejšie sa vyskytujúceho prvku. Kremík je netoxický a aj ostatné materiály použité v článkoch, ako hliník či sklo, sú recyklovateľné, preto výroba nových článkov znižuje výrobné náklady a chráni životné prostredie.

DB Schenker ako oficiálny partner EKOTOPFILMU
V snahe upriamiť pozornosť širokej verejnosti na problém globálneho znečistenia sa spoločnosť DB Schenker aj v roku 2013 rozhodla podporiť už 40. ročník Medzinárodného filmového festivalu o trvalo udržateľnom rozvoji – EKOTOPFILM ako oficiálny partner. Na slávnostnom ceremoniáli odovzdala spoločnosť DB Schenker Hlavnú cenu v kategórii D pre investigatívnu publicistiku, Cenu DB Schenker kanadskému filmu Karbónová horúčka režisérky Amy Millerovej. Festival ako platforma spája vedcov, technikov a environmentalistov a je unikátnym spojením súkromného, verejného a tretieho sektora. Poslaním celoročného festivalu je spájať, vzdelávať a prinášať riešenia náučno-populárnou formou, pričom každoročne osloví 60 – 70 000 divákov.

DB Schenker privezie do Soči pravú alpskú atmosféru
Tak ako v športe, aj pri výbere logistického partnera vyžaduje Nemecká športová olympijská konfederácia prvotriedny a špičkový výkon. Na oficiálnej prezentácii nemeckých olympijských uniforiem potvrdila svoju dôveru v DB Schenker ako svojho výhradného logistického partnera. Záväzok DB Schenker má na letných a zimných olympijských hrách dlhú tradíciu. Špecialista logistiky bol oficiálny špeditér už na Olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 a nemeckému olympijskému tímu pravidelne poskytuje služby od Olympijských hier v Sydney v roku 2000.

V spolupráci so svojím subdodávateľom, ruskými dráhami Railion Russija, plne pokrýva dopravný servis pre Nemecký dom v Soči vrátane colného odbavenia a spracováva všetku logistiku pre športovcov, médiá a politické i obchodné kruhy. Nemecký dom s nefalšovanou atmosférou pravej alpskej chaty poskytne priestor pre 350 športovcov a akreditovaných návštevníkov.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.