Čo by podnikatelia mali vedieť o daňových a účtovných povinnostiach

0
836

Do podnikania sa ľudia často púšťajú s tým, že buď zarobia peniaze alebo budú robiť niečo, čo ich baví a budú sami sebe pánmi. Niektorým to vyjde, iným nie. Dokonca podľa štatistík až 8 z 10 firiem zaniknú do 5 rokov od svojho vzniku.

Tak či tak, okrem možných zárobkov a možnosti robiť veci podľa seba, ako podnikateľ sa nevyhnete určitým zákonným povinnostiam, najmä daňovým a účtovným povinnostiam.

Ak by ste ich nedodržiavali, mohli by ste mať neskôr veľké problémy s úradmi.

Účtovné povinnosti

V prvom rade je tu povinnosť viesť jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a to podľa toho, aký typ podnikateľa ste. Obchodný zákonník rozoznáva dva základné typy:

  • podnikatelia zapísaní v obchodnom registri (napr. s.r.o.)
  • daňové subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť bez registrácie v obchodnom registri (napr. živnostníci)

Ak ste zapísaní v obchodnom registri, máte automaticky povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak v ňom zapísaný nie ste, povinnosť viesť účtovníctvo stále máte, avšak je na vás, či to bude formou jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Živnostník má pritom možnosť zvoliť si i daňovú evidenciu, ak chce uplatňovať preukázateľné výdavky  – vtedy sa však účtovnou jednotkou nestáva.

Daňové povinnosti 

Okrem vedenia účtovníctva je tu aj povinnosť platenia daní, ktoré sú iné ako v prípade, keď ste niekde boli zamestnaní, a platili ste len daň zo svojho príjmu. Avšak pri podnikateľskej činnosti máte daňových povinností viac.

Typy daní, ktoré sa vás ako podnikateľa môžu týkať:

  • Daň z príjmov
  • DPH
  • daň z motorových vozidiel
  • spotrebné dane
  • miestne dane

V prípade, že by ste potrebovali vedieť viac a zorientovať sa v tejto problematike, sledujte www.danovecentrum.sk.