Ako fakturovať do zahraničia?

0
1951

Nie je nič nezvyčajné, že väčšina podnikateľov má problém s tým, ako fakturovať do zahraničia. Ako uplatniť DPH? Je rozdiel, či sa fakturuje do krajiny, ktorá sa nachádza v Európskej únii a tej, ktorá sa nenachádza v Európskej únii? Ak si ani vy neviete dať rady ako fakturovať do zahraničia, inšpirujte sa nasledujúcimi riadkami, vďaka ktorým budete mať o danej problematike prehľad aj vy.

DPH – fakturovať s alebo bez?

Vedenie účtovníctva nie je samozrejme nič jednoduché, no ak je podnikateľ dôkladne oboznámený s tým, ako fakturovať do zahraničia, môže si zjednodušiť život. Už na začiatok treba dodať, že ak je predávajúci aj kupujúci registrovaný pre daň vo svojom štáte, dodanie tovaru je pre predávajúceho oslobodené, pričom kupujúci je povinný zdaniť nadobudnutie tovaru. Má však nárok uplatniť si odpočet, a to vtedy, ak tovar bude použitý na dodávku svojich tovarov a služieb na výstupe ako platiteľ. Ak je tovar dodaný do štátu Európskej únie, uplatňuje sa oslobodenie od dane v krajine pôvodu a v štáte, kde bude tovar dodaný. Ak je však tovar prijatý v tuzemsku z iného štátu Európskej únie, ten, kto tovar nadobúda, musí vysporiadať daň. Čo sa týka služieb, rozhodujúce je to, v akom štáte bude miesto dodania služby. Bližšie informácie k dodaniu tovaru z tuzemska do iného členského štátu je upravené v Metodickom pokyne k uplatneniu § 43 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Na čo si dať pozor?

Ak je faktúra vystavená slovenskému odberateľovi, cena je vrátane DPH, pričom faktúra týkajúca sa dodávky oslobodenej od DPH sa vystavuje za cenu bez DPH. Ak je faktúra vystavená odberateľovi do Európskej únie za predaj tovaru, ak bol tovar odoslaný alebo prepravený do krajiny odberateľa, cena bude uvedená bez DPH. Samozrejme musí byť slovenský dodávateľ informovaný o IČ DPH odberateľa. Ak je faktúra vystavená odberateľovi do Európskej únie a tovar bol odoslaný alebo prepravený do krajiny odberateľa, pričom odberateľ neinformoval o IČ DPH, slovenský platiteľ bude fakturovať za cenu, a to vrátane slovenskej DPH. Pozor si dajte, ak je faktúra za predaj tovaru odoslaného alebo prepraveného na územie štátu mimo Európskej únie, kedy sa vystavuje bez DPH. Avšak slovenský dodávateľ musí mať colné vyhlásenie a doklad o odoslaní alebo preprave daného tovaru.

Založenie sro nie je v dnešnej dobe nič nezvyčajné, práve naopak. Stále viac a viac ľudí premýšľa nad podnikaním, s čím nepochybne súvisí registrácia dph a množstvo ďalších úkonov, o ktorých by ste mali byť informovaný ešte pred tým, ako začnete vykonávať podnikateľskú činnosť.