Vidina maximálneho zisku je novodobé šialenstvo

0
487

BRATISLAVA 12. februára (WBN/PR) – Štefan Kassay, známy podnikateľ a vedec, sa v ostatných mesiacoch venoval dokončeniu finálneho zväzku pentalógie Podnik a podnikanie. Publikácia je už v tlačiarni a Štefan Kassay približuje piaty zväzok s názvom Učenie a rast.

Ako je zvykom, autor pentalógie, podrobne analyzuje problematiku a skúma ju z viacerých pohľadov. Zamýšľa sa nad existenčnými otázkami ľudstva a pýta sa: “Naše zdroje sú limitované. Čo sa stane, ak ich vyčerpáme? Ako bude ľudstvo napredovať a vôbec žiť?” Drancovanie prírodných zdrojov v mene zvýšenia výroby a tým vyšších ziskov podnikateľov považuje za novodobé šialenstvo. “Ako možno nelimitovane rásť pri limitovaných zdrojoch? Nadkonzumom, nadvýrobou devastujeme našu zemeguľu, ktorá je krížom krážom prederavená ako ementálsky syr. Presnejšie: ničíme sami seba, ničíme podmienky zdravého života. Ako sa na konferencii IIASA – International Institute for Applied Systems Analysisvo Viedni vyjadrili osobnosti svetového rangu, a viacerí laureáti Nobelovej ceny začiatkom roku 2012, všetky prírodné zdroje budú vyčerpané do roku 2050. Kde je tu etika či humánnosť? “, kladie si nové otázky.

Byť šťastný ako nové kritérium
Nastáva čas, aby sa prehodnocovali zaužívané kritéria hodnotenia podnikov a tiež ekonomík jednotlivých krajín. Podľa Kassaya žiadny podnikateľ by nemal požadovať od ľudí hraničné výkony a mal by byť k nim ohľaduplný. Tak by sa nemalo stávať, že “podnikateľ svojim správaním psychicky terorizuje svojich zamestnancov, vyhráža sa im prepustením a zneužíva ich výkonnostný potenciál,” povedal vedec a podnikateľ. Úspešnosť podniku a jeho stabilita sa doteraz merala podľa vyslovene ekonomických ukazovateľov, kde prioritnú rolu má množstvo zarobených peňazí. Akoby ľuďom z očí trčali stodolárovky, či eurá. Mať veľa a mať ešte viac! Za akúkoľvek cenu! I za cenu zdravia a rozpadu rodín, či rodinných tragédií.

“Ale čo keby sa podnik hodnotil na základe toho, či má šťastných zamestnancov? Či jeho pracovníci nachádzajú v práci tvorivé uspokojenie či majú perspektívu pre naplnenie svojich túžob a očakávaní?”, opäť nastoľuje novú problematiku uznávaný vedec a podnikateľ Štefan Kassay. Dnes máme vysokú nezamestnanosť. Absolventi univerzít bez praxe, ktorých napriek získaným diplomom, akademickým titulom nikto nezamestná. Sú to zväčša mladí ľudia v produktívnom veku. Sú evidovaní na úrade práce, nezískajú vôbec pracovné návyky a sú bezradní.

“Je potrebné nielen sa vzdelávať, ale získavať také vedomosti, ktoré sú využiteľné pre prax,” hodnotí autor pentalógie. “Získavať tituly pre tituly nemá zmysel. Ak sa absolventi nevedia uplatniť na trhu práce, tak ich štúdium bolo takmer zbytočné,” kriticky sa vyjadril k problémom nezamestnanosti.

Na druhej strane je dôležité si tiež uvedomiť to, že najnovšie technológie sú vysoko automatizované a na ich obsluhu treba menej pracovníkov. Je to prirodzený vývoj, ak mnohé profesie časom zaniknú a vznikajú profesie nové, vyžadujúce vysokú kvalifikovanosť. A ešte iný pohľad na zložitosti doby. “Ak zvážime objem svetovej produkcie a porovnáme s potrebami populácie celého sveta, mohla by sa dosiahnuť rovnováha, naisto by ľudia neumierali od hladu. Aj technický pokrok vplýva na nezamestnanosť, ale neznamená to, že budeme rozbíjať počítače a roboty kladivami, aby práce bolo dostatok. Naopak, ak má človek dôstojne žiť, musí mať dostatok času na obnovu svojich síl, na dostačujúci čas relaxu a kultúrneho vyžitia. O čo menej hodín by človek pracoval, o to viac by za neho urobili moderné stroje. A nechce to ani prílišnú fantáziu, ak by navýšené výnosy dosiahnuté vďaka novým technológiám sa primerane delili medzi podnikateľov-investorov a tými, ktorí o prácu v jej dnešnom ponímaní prišli, ” zamýšľa sa Kassay.

Aj keď sa môžu zdať jeho myšlienky revolučné, faktom zostáva, že spoločnosť I.D.C. Holding, a.s., má aj v čase finančnej krízy veľmi dobré výsledky. Úspešne expanduje na zahraničné trhy a minulý rok začala s výstavbou nových Integrovaných závodov v Seredi.

O Štefanovi Kassayovi
Dr.h.c. prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc., člen Európskej akadémie vied a umení, pôsobí ako vedec, podnikateľ, pedagóg a predseda Dozornej rady I.D.C. Holding, a.s. Svoj život zasvätil prepájaniu vedy a praxe. Najnovšie vedecké poznatky aplikuje do I.D.C. a následne získané znalosti sprístupňuje na stránkach obsiahlej pentalógie Podnik a podnikanie. Je vydávaná vo viacerých jazykových mutáciách pod gesciou Európskej akadémie vied a umení. Výtlačky pentalógie sú umiestnené v prestížnej Kremeľskej knižnici. Vydanie piateho zväzku sa očakáva začiatkom marca.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.