Poslanci odmietli novely zákonov à la Alojz Hlina

0
190

BRATISLAVA 12. februára (WEBNOVINY) – Poslanci v stredu odmietli definíciu úžery, ako ju v novele Občianskeho zákonníka navrhoval nezaradený poslanec Alojz Hlina. Národná rada jeho právnu normu neschválila.

Úžernícku zmluvu návrh vymedzoval znakmi ako hrubý nepomer vzájomných plnení, tieseň, neskúsenosť, rozumová slabosť a rozrušenie jednej strany, zneužitie niektorého z uvedených stavov druhou stranou za účelom uzatvorenia zmluvy obsahujúcej hrubo nepomerné vzájomné plnenia a tým získanie prospechu pre seba alebo tretiu stranu. Hlina navrhoval, aby bola takáto zmluva neplatná.

“Zákaz úžerníckych zmlúv je obsiahnutý v celom rade občianskych (civilných) kódexov Európy – napríklad v Spolkovej republike Nemecko, Holandsku, Rakúsku, Českej republike. Navrhovaná právna úprava berie do určitej miery do úvahy tieto zahraničné vzory, ale hlavne vychádza z vládneho návrhu československého občianskeho zákonníka z roku 1937 a prihliada aj na definovanie úžery ako trestného činu podľa § 235 Trestného zákona platného a účinného v SR,” vysvetlil Hlina.

Hlinu nepočúvli ani v iných veciach

Vládny Smer-SD zamietol aj novelu vlasteneckého zákona, ktorou chcel Hlina presadiť, aby sa štátna hymna hrala na začiatku a na konci každej schôdze národnej rady. Teraz sa štátna hymna hrá v národnej rade na začiatku a na konci volebného obdobia.

Oba návrhy Hlina predstavil už na decembrovej schôdzi parlamentu a poslanci o nich aj diskutovali. Pred hlasovaním ich však stiahol, keďže pre ne nenašiel podporu u vládneho Smeru. V stredu ich plénum zamietlo.
Úžeru nanovo definuje novela Občianskeho zákonníka poslancov Smeru-SD, ktorú národná rada posunula do druhého čítania začiatkom februára.

Parlament v stredu neschválil novelu nezaradeného poslanca Alojza Hlinu, ktorou navrhoval sprísniť podmienky pre vznik nároku na príspevok pri narodení dieťaťa. “Navrhuje sa neposkytovať príspevok pri narodení dieťaťa tým rodičom, ktorý by nepredložili čestné vyhlásenie, že príspevok je pre oprávnenú osobu nevyhnutný na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca a súčasne súhlasí so sprístupnením tejto informácie verejnosti,” uvádzal Hlina v návrhu.

Novela len pre oprávnené osoby

Čestné vyhlásenie by podľa jeho slov malo eliminovať neúčelné a nehospodárne nakladanie s peniazmi zo štátneho rozpočtu. Novela podľa Hlinu zabezpečí, že medzi oprávnenými osobami budú skutočne len osoby, pre ktoré sú tieto príspevky naozaj nevyhnutné na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením potrieb novorodenca.

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová štátna sociálna dávka na zvýšené výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, vypláca ju príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Pri prvých troch deťoch dosahuje 829,86 eura, ide o zlúčenie príspevku pri narodení dieťaťa (151,37 eura) a príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa (678,49 eura). Od 1. januára 2014 sa tieto dva príspevky zlúčili do príspevku pri narodení dieťaťa. Na štvrté a každé ďalšie dieťa štát pri narodení platí 151,37 eura.

Hlina na decembrovej schôdzi navrhoval podobným spôsobom prostredníctvom čestných vyhlásení sprísniť podmienky pre vznik nároku na rodičovský príspevok. Rodičovský príspevok 203,20 eura mesačne poberá jeden z rodičov do troch rokov veku dieťaťa, respektíve do šiestich pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa. Parlament Hlinov návrh na sprísnenie podmienok pre vznik nároku na rodičovský príspevok v decembri zamietol.

Hlasovaním poslanci ukončili 29. schôdzu národnej rady.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.