Poslanci budú diskutovať o štátnom rozpočte i exekútoroch

0
255

BRATISLAVA 5. decembra (WEBNOVINY) – Popoludní čaká zákonodarcov obligátna štvrtková hodina otázok. Po nej o 15:00 sa začne očakávaná rozprava k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014.

Verejná správa na Slovensku, teda štátne úrady, samosprávy a ďalšie subjekty verejnej správy by mali podľa vládou schváleného návrhu v budúcom roku hospodáriť s deficitom 2,83 percenta hrubého domáceho produktu.

Príjmy štátneho rozpočtu sú plánované na 13,837 miliardy eur a výdavky sa rozpočtujú na 17,223 miliardy eur. Štátna správa by mala v budúcom roku hospodáriť s hotovostným schodkom 3,386 miliardy eur.

Témou bude i poľnohospodárstvo

Ešte predtým poslanci otvoria 7. deň 27. schôdze parlamentu diskusiou k návrhu zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Zákonodarcovia budú ďalej hovoriť o správe o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2012, podľa ktorej výkonnosť poľnohospodárstva v minulom roku poklesla.

Poľnohospodárstvo dosiahlo v roku 2012 zisk 48,7 milióna eur, čo bolo o 33,8 percenta menej ako v predošlom roku. Pokles výkonnosti sa prejavil najmä v medziročnom znížení výnosov. Tie dosiahli 2 099,7 milióna eur.

V porovnaní s rokom 2011 je to pokles o 334,9 milióna eur. K tomuto trendu prispela nielen nižšia produkcia komodít rastlinnej výroby, ale aj pokračujúci dovoz komodít živočíšneho pôvodu.

Parlament prerokuje aj správu o lesnom hospodárstve v SR za rok 2012. Ako v správe uvádza ministerstvo pôdohospodárstva, zásoba dreva v lesných porastoch má rastúcu tendenciu a v roku 2012 dosiahla 472,18 milióna metrov kubických hrubiny bez kôry, čo je o 6,11 milióna metrov kubických viac ako v roku 2011.

Nižšie odmeny pre exekútorov

Diskutovať sa má aj o novele zákona o súdnych exekútoroch, v ktorej nezaradený poslanec Alojz Hlina navrhuje nižšie odmeny pre exekútorov. Odmeny exekútorov by sa mali znížiť v prípade exekučných konaní voči dôchodcom a v prípade fyzických osôb – nepodnikateľov.

Exekútori by v prípade dôchodcov mali podľa Hlinu poberať odmenu 10 percent zo základu na jej určenie, doteraz to bol dvojnásobok, a pri fyzických osobách – nepodnikateľoch vo výške 15 percent.

„U ostatných fyzických osôb a právnických osôb zostáva výška odmeny súdneho exekútora za výkon exekučnej činnosti pri exekúcii na peňažné plnenie 20 percent zo základu na jej určenie (najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura). Súčasne sa ustanovuje, že ak exekútor upustí od vykonávania exekúcie, patrí mu 50 percent z odmeny vypočítanej podľa vyššie uvedeného,“ uvádza Hlina v návrhu.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.