Podnikatelia musia v predajni vystavovať vzorové bločky

0
452

BRATISLAVA 2. januára (WEBNOVINY) – Podnikatelia musia vo svojich prevádzkach od 1. januára 2014 umiestniť na viditeľnom mieste vzorový bloček. Vyplýva to z novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Odporúčame aj:

Daniari odporúčajú vystaviť zväčšený pokladničný blok

Vzorový bloček má byť vystavený v každej predajni, aby si mohol kupujúci porovnať vydaný bloček so vzorovým. "Na bločku majú byť výrazne vyznačené údaje potrebné pre jeho zaregistrovanie do Národnej bločkovej lotérie ako číslo daňového kódu pokladnice, dátum, čas, sumu a ochranný znak MF," uviedla finančná správa.

Pokiaľ je však na predajnom mieste umiestnených viac elektronických registračných pokladníc toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej pokladnici.

Viditeľný kábel

Od prvého januára musia mať podnikatelia na predajnom mieste aj komunikačný kábel k ERP. "Aby bolo možné v prípade potreby, napríklad kontroly finančnej správy, ihneď vyhotoviť intervalovú alebo prehľadovú uzávierku," špecifikovala finančná správa. Ministerstvo financií tak chce zabrániť kráteniu prijatých tržieb.

Komunikačný kábel k ERP slúži na exportovanie kontrolovaných záznamov a obsahu fiskálnej pamäte. Zároveň umožní úradom pripojiť sa k elektronickej pokladnici prostredníctvom počítača. Podnikatelia nebudú musieť disponovať komunikačným káblom v prípade, ak je prenos údajov z ich registračnej pokladnice zabezpečený bezdrôtovou technológiou.

Certifikované pokladnice

Novela zákona o ERP okrem iného od nového roka neumožňuje používať na predajných miestach pokladnice bez certifikátu.

"Ak finančná správa doručí podnikateľovi informáciu o zrušení certifikátu akreditovanou osobou, podnikateľ má 30 dní na to, aby pokladňu vymenil za takú, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Následne pôvodnú pokladňu do troch dní odhlási na daňovom úrade," uviedla finančná správa.

Novinky zaviedla novela zákona aj pri vedení pokladničnej knihy. Od januára je v nej totiž potrebné evidovať niektoré položky.

V prípade, že pokladničná plomba chýba, alebo je poškodená, uvedie podnikateľ dátum a čas o oznámení servisnej organizácii, ďalej aj názov výrobcu, dovozcu, alebo distribútora, ktorému bol vydaný certifikát o tom, že pokladnica spĺňa náležitosti zákona. V prípade, že podnikateľ pozastaví svoju živnosť, uvedie v knihe dátum, kedy sa tak stalo. Novinkou je aj dĺžka uchovania dokladu označeného slovom vklad. Ten je nutné uchovať iba počas dňa, v ktorom bol vyhotovený.

Dáta treba uchovávať päť rokov

Podnikateľ bude tiež v prípade ukončenia prevádzky pokladnice alebo pri výmene fiskálnej pamäte povinný prevziať si od servisnej organizácie dátové médium s údajmi z fiskálnej pamäte. "Dáta s uloženými kontrolnými záznamami a obsahom vybranej fiskálnej pamäte je potrebné uchovávať 5 rokov," informovala finančná správa.

Novela zákona ukladá povinnosti aj pre výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc. Tí budú musieť predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré orgánom uľahčia prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.