Kontrola hospodárenia prokuratúr zistila porušenia zákonov

0
420

BRATISLAVA 5. februára (WEBNOVINY) – Najvyšší kontrolný úrad SR kontroloval hospodárenie všetkých ôsmich krajských prokuratúr a Generálnej prokuratúry SR (GP SR) v rokoch 2011 a 2012.

Ako agentúru SITA ďalej informovala riaditeľka odboru komunikácie a styku s verejnosťou Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Iveta Bieliková, v kontrolovanom období prokuratúry porušili viacero všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákon o rozpočtových pravidlách a zákon o účtovníctve.

Zákon o prokuratúre hovorí, že krajské a okresné prokuratúry sú rozpočtové organizácie. NKÚ konštatuje, že okresné prokuratúry sú v skutočnosti iba preddavkovými organizáciami krajských prokuratúr. “Rozpočet príjmov v jednotlivých rokoch kontrolovaného obdobia bol podhodnotený, nebol stanovený ani v takej výške, v ktorej boli v niektorých prípadoch každoročne získavané finančné prostriedky z prenájmu nehnuteľného majetku,” píše sa v správe kontrolórov.

Bez verejných obstarávaní

NKÚ zistil, že verejné obstarávanie prokuratúr neupravoval žiaden vnútorný predpis. Úrad našiel iba jeden postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou z roku 2006, ktorý obsahoval neaktuálne finančné limity. Vo viacerých prípadoch sa preto finančné limity prekročili, niektoré zákazky si prokuratúry zabezpečili bez akéhokoľvek verejného obstarávania. Podľa zistení NKÚ prokuratúry nie vždy dodržali princíp transparentnosti. Úspešnými boli aj uchádzači, ktorí nesplnili podmienky účasti v súťaži.

Nesprávny postup v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní uplatnili aj uzatvorením dodatkov k neplatnej zmluve. Niektoré prokuratúry porušili zákon o verejnom obstarávaní tým, že nevypracovali správu o zákazke, neurčili lehotu viazanosti ponúk alebo nedodržali povinnosť voči úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy kontrolóri preukázali pri neoprávnenom použití prostriedkov za dodávky, ktoré sa nikdy nezrealizovali.

Finančná istota

V krajských prokuratúrach, vrátane GP SR, nefungovala dostatočná predbežná finančná kontrola, čím sa nedodržal zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite. Navyše sa kontrolou zistilo nedodržanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám tým, že sa nezverejnila rámcová dohoda na dodávku tovaru GP SR, oneskoreným zverejňovaním zmlúv KP Bratislava a neuvedením celkovej hodnoty objednaného plnenia pri troch zverejnených objednávkach KP Prešov v Centrálnom registri zmlúv.

Najvyšší kontrolný úrad SR navrhol odporúčania zamerané na legislatívnu zmenu, na úpravu a zjednotenie formy hospodárenia okresných prokuratúr, platnosť a aktuálnosť všetkých interných pokynov a príkazov v zmysle platnej legislatívy a analýzu rozpočtu príjmov a jeho zreálnenia na nasledujúce obdobie, píše Bieliková.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.