Kam s elektroodpadom?

0
369

BRATISLAVA 2. decembra (WBN/PR) – Podľa výskumu verejnej mienky agentúry EMCG až 57 % Slovákov odovzdáva elektroodpad do zberných dvorov alebo naspäť do predajní. Na Slovensku tak oproti roku 2011 aktívne chráni naše životné prostredie až o 6 % viac ľudí. Naopak, len 11 % opýtaných elektroodpad vyhodí na čiernu skládku alebo demontuje a neodborne manipuluje s nebezpečným obsahom. Dobrou správou je, že oproti roku 2011 je to o 5 % menej. V porovnaní s ostatnými kúpyschopnejšími štátmi Európskej únie sa spotrebitelia na Slovensku snažia využívať spotrebiče až do doby, kým sa neopotrebujú. Jediný spotrebič, ktorý vyraďujú stále funkčný a relatívne nový, je mobilný telefón.

Zadávateľom výskumu verejnej mienky boli organizácie Asekol SK, Ekolamp Slovakia, Elekos Envidom a Etalux, ktoré sa venujú výrobe a predaju elektrozariadení. Podľa novely zákona o odpadoch z roku 2009 je každý výrobca, dovozca a predajca elektrozariadení povinný od svojich zákazníkov bezplatne zbierať a recyklovať staré spotrebiče. Aby ľudia nevyhadzovali malé spotrebiče do komunálneho odpadu, stalo sa ich prioritou nielen vytvárať dostatočnú dostupnú sieť zberných miest, ale aj vychovávať a vzdelávať širokú verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia. Z elektroodpadu dokážu zberné miesta recyklovať až 90 % materiálu, čo výrazne šetrí finančné aj energetické prostriedky spojené s ťažbou a výrobou materiálu a zmierňuje dopad na životné prostredie, predovšetkým na globálne otepľovanie.

Myslieť ekologicky sa oplatí
Myslieť ekologicky sa oplatí je kampaň neziskovej organizácie Ekolamp Slovakia, ktorá informuje a motivuje verejnosť, aby správnym spôsobom nakladala s elektroodpadom. Celoslovenská súťaž funguje na webovej stránke www.myslietekologickysaoplati.sk a je zameraná na ekologické nakladanie so starými svetelnými zdrojmi. Prebieha v troch etapách počas celého roka, podporuje separovanie odpadu a spätný zber nefunkčných žiariviek na miestach predaja. Prostredníctvom on-line vedomostného kvízu EkoAkadémia, zameraného na aktívnu ochranu životného prostredia, zvyšuje environmentálne povedomie slovenskej verejnosti. Kvíz je len jedna z dvoch možností, ako sa dá myslieť ekologicky s Ekolampom. Pri kúpe novej žiarivky sa oplatí starú odovzdať, získať kupón s unikátnym kódom, zadať kód on-line na webovej stránke a postúpiť do žrebovania, rovnako ako účastníci ankety.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.