Aký je rozdiel medzi hypotékou, spotrebným úverom a pôžičkou?

0
1879

 

V dnešnej dobe je úplne bežné siahať po finančných produktoch. Nie vždy to ľuďom v každom mesiaci finančne vyjde a sú tak nútený hľadať iné zdroje, ako svoje výdaje pokryť. Taktiež, ak plánujete väčšiu investíciu v živote, akou je napríklad kúpa nového auta či bývania, budete potrebovať aj väčší obnos peňazí. V takýchto prípadoch tiež ľudia využívajú finančné produkty bánk alebo iných finančných spoločností. Veľakrát sa ale stáva, že ľudia nevedia, aký finančný produkt je pre nich najvýhodnejší a tak nevedia, po čom majú siahnuť. Taktiež si zamieňajú aj základné pojmy, ako hypotéka, spotrebný úver či pôžička. Aj keď všetky znejú podobne je medzi nimi rozdiel.

Pôžička

Pod pojmom pôžička môžeme chápať finančné aj nefinančné operácie. Ak sa však zameriame na tie finančné, tak pôžička je druh úveru, pri ktorom dochádza k časovému prerozdeleniu peňazí medzi veriteľom (kto peniaze požičiava) a dlžníkom (kto požičané peniaze prijíma). Dlžník je povinný veriteľovi vrátiť peniaze, ktoré si požičal, vo vopred dohodnutých splátkach. Okrem požičaných peňazí musí dlžník obvykle vrátiť aj niečo naviac – a to úroky a poplatky. Ak by musel vrátiť iba toľko, koľko si požičal, nešlo by o pôžičku, ale o tzv. výpožičku (§ 659 Občianskeho zákonníka).

Hypotéka

Hypotéka na bývanie je typ úveru, ktorý slúži na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti a ktorý zároveň vyžaduje založenie nehnuteľnosti v prospech banky. Hypotéku však viete využiť aj ako úver na pozemok. Dĺžka splácania môže byť až 30 rokov. Úrokové sadzby sú nižšie, ako pri spotrebnom úvere a pohybujú sa niekde na úrovní 3,5%. Taktiež bývajú fixované na určité časové obdobie. V prípade, ak klient spĺňa zákonom stanovené podmienky, môže získať od štátu príspevok vo výške 2 % a príspevok od banky vo výške 1 %. Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom je určená pre fyzické osoby vo veku od 18 rokov do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve.

Úver

Najčastejšie si pod pojmom úver predstavíme spotrebný úver, ktorý poskytujú banky. Je to taktiež dlhodobý úver, ktorý môže slúžiť na obstaranie nehnuteľnosti, ale tiež ho môžete využiť aj na zariadenie domácnosti – na nákup nábytku alebo bielej a čiernej techniky. Na rozdiel od hypotekárneho úveru nemôžete na spotrebný úver na bývanie získať štátny príspevok. Má tiež inú výšku úrokovej sadzby.