Učitelia píšu Čaplovičovi, žiadajú ročne 10 percent k platom

0
290

BRATISLAVA 10. februára (WEBNOVINY) – Slovenskí učitelia píšu ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi o tom, ako si predstavujú fungovanie slovenského školstva. Slovenská komora učiteľov (SKU) preňho pripravila niekoľkostranový materiál s návrhmi a podnetmi na zmeny v našich školách.

Okrem iného by chceli každoročné zvyšovanie platov učiteľov o 10 percent do taríf. A to až dovtedy, “pokým sa nedosiahne stav, ktorý by plne zodpovedal dosiahnutému stupňu vzdelania učiteľov, náročnosti a osobitosti ich povolania ako i celospoločenskému významu ich práce”, píšu učitelia ministrovi aj poradnému orgánu vlády SR – Rade pre systémové zmeny v školstve.

Učitelia tiež požadujú upraviť odmeňovanie na základe odpracovaných rokov. “Dôležité je upraviť stupnicu platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe tak, aby navyšovanie nekončilo po 32 rokoch praxe, tento prvok systému chápeme ako diskriminačný,” upozorňujú učitelia.

Odporúčame:

Učitelia vymenia triedy za záhrady, vychovajú farmárov

Čaplovičov rezort si robí z učiteľov dobrý deň, hromží OĽaNO

Učiteľom a nepedagogickým zamestnancom sa zvýšili platy

O tristo percent vyšší plat

Odmeňovanie pohyblivých zložiek platu tiež treba podľa SKU riešiť percentuálne – týka sa to hlavne riaditeľov škôl, ktorým navrhujú príplatky a odmeny zriaďovatelia mnohokrát bez kritérií. “Existujú prípady, že riaditeľ má o 300 percent vyšší plat ako učiteľ,” dodávajú učitelia. K návrhom SKU sa zatiaľ ministerstvo školstva nevyjadrilo, lebo list doteraz nedostali. “Vyjadríme sa po preštudovaní,” uviedol hovorca rezortu školstva Michal Kaliňák.

Systém prideľovania kreditov, vďaka ktorému si učitelia prilepšujú k platu, nie je podľa komory učiteľov nastavený správne. “Kreditové školenia sú často nekvalitné, no v snahe platovo si prilepšiť ich učitelia na úkor vyučovania navštevujú. Požadujeme, aby získané kredity musel riaditeľ školy uznať a aby mali získané kredity neobmedzenú platnosť. Zavedenie sedemročnej platnosti kreditov považujeme za nedôstojné a vidíme v tom snahu ušetriť financie opäť na učiteľoch,” píšu učitelia vo svojom liste. Okrem kreditov by sa podľa nich do príplatkov mali zahrnúť aj aktivity učiteľa, ktoré súvisia s vyučovaním ako je autorstvo, samoštúdium, vedenie webovej stránky či organizácia mimoškolských aktivít.

Zmeny vo vyučovaní

“Sú to neohodnotené činnosti, ktoré mnoho z učiteľov vykonáva vo svojom voľnom čase,” dodáva SKU. Učitelia žiadajú aj zavedenie systémových opatrení, ktoré zatraktívnia učiteľské povolanie. Okrem navyšovania platov spomínajú dynamiku rastu platov, rekondíciu učiteľov, podporu ďalšieho vzdelávania či systém zliav na kultúrno-vzdelávacie

Učitelia vo svojom liste šéfovi rezortu školstva a Rade pre systémové zmeny v školstve navrhujú aj rôzne zmeny vo vyučovaní, financovaní školstva či v národnom testovaní žiakov. “Naším cieľom je prezentovať názory učiteľov regionálneho školstva, ktoré neraz zostávajú nevypočuté, keďže nie sme prizývaní k radám a zoskupeniam, ktoré pripravujú rôzne zmeny v školstve,” odkazujú učitelia ministrovi. “Veríme, že iniciatíva Slovenskej komory učiteľov prispeje k riešeniu dlhodobých problémov v školstve. Sme ochotní kedykoľvek sa podieľať na spolupráci s ministerstvom školstva a inými riadiacimi inštitúciami,” dodávajú.

© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.