Význam tlačovej správy

Tlačová správa alebo PR článok (Public relation – vzťahy a práca s verejnosťou) je nástroj marketingovej komunikácie. Predtým boli za PR články považované iba klasické tlačové správy. Tlačová správa je písomné oznámenie obsahujúce novú informáciu, ktorá je následne rozoslaná rôznym médiám. Dnes je poňatie PR článku trochu širšie. Za PR článok je v dnešnej dobe považovaný aj akýkoľvek komerčné text (písaný na zákazku) slúžiace k ovplyvneniu verejnosti navonok.

Klasická tlačová správa sa skladá z troch častí:

Titulok – je jednou z najdôležitejších častí našej tlačovej správy. Mal by byť krátky, výstižný a pokiaľ možno obsahovať sloveso. Dajme si vždy prácu vymyslieť taký titulok, ktorý vystihuje obsah aj zmysel celej tlačovej správy.

Hlavička – obsahuje názov organizácie, príp. logo, kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail, internetové stránky).

Domicil – správna tlačová správa obsahuje aj to, čomu sa hovorí domicil. Je to uvedenie dátumu a miesta vydania na začiatku prvého odseku.
Pri písaní je nutné dodržiavať pravidlo Päť W (What? Who? When? Where? Why? (Čo? Kto? Kedy? Kde? Prečo?)), Systém obrátenej pyramídy. Nesmie chýbať ani kontakt na kontaktnú osobu – predovšetkým mobil a e-mail. Dáva sa na koniec tlačové správy, niekedy aj do hlavičky. Pod kontaktnými údajmi sa umiestňujú aj stručné informácie o organizácii vydávajúcej tlačovú správu.

Klasická tlačová správa slúži najmä na vylepšenie povesti firmy, propagáciu výrobku, názoru či myšlienky. Zmyslom je ovplyvniť čitateľa, zmeniť jeho myslenie, názor či chápanie určitých skutočností.