Efektívne publikovanie na nete

Napísať kvalitný článok nie je ľahké pre to sa obráťte na kvalitného marketéra – copywrittera ten vám nielen napíše kvalitný text ale vám aj navolí cieľové skupiny a následne určí médium v ktorom daný text bude zverejnený.

Kvalitný copywriter dbá aby PR článok

• zasiahol čo najširšiu verejnosť s možnosťou cielenia na vašu skupinu
• nenásilnou formou oboznamuje používateľov s novým produktom alebo službou
• zlepšil vaše firemné image tak že produkt alebo službu spojí s pozitívnou udalosťou
• mal správny titulok a fotografiu ktorými okamžite pritiahne pozornosť čitateľa
• v prípade SEO článku je potrebné vhodne navrhnúť kľúčové slova a tie vhodne zaniesť do textu

PR článok musí obsahovať:

• Nadpis článku
• Perex článku
• Text článku
• Obrázok hlavný obrázok
• Kategória (e), do ktorých má byť článok umiestnený
• Dátum a čas, kedy má byť článok zverejnený
• Presné uvedenie, kde sa má nachádzať odkaz a kam má smerovať. (ak ja jedná o SEO článok)

Kde publikovať Váš PR článok (SEO článok)

Takže článok už mate a teraz kam ho umiestniť? Hlavne opatrne s umiestnením článkov, lebo na slovenskom a českom internete je veľká pavučina umelo vytvorených PR webov, kde môžete článok uverejniť zadarmo.
Problémom týchto PR webov je že nemajú ani základne SEO a ich prvotný obsah je poväčšine vytvorený z identických článkov zozbieraných na internete, takže tieto weby sa podobajú ako vajce vajcu. Pagerank majú poväčšine nula „0“ max. 1 a google ich dlhodobo vyhodnocuje ako spam t.j. zbytočný, duplicitný obsah.
Vkladanie PR článkov ponúkajú SEO „nadšenci“, ktorí presedlali z registrácie do katalógov a za pár eur nahádžu články na kopec takýchto PR webov. Týmto spôsobom si namiesto zvýšenia návštevnosti z vyhľadávačov vyslúžite penalizáciu od google.

Kde teda uverejniť článok

• web musí mať pagerank min. ako vaša webstránka
• web má vlastný obsah t.j. má články ktoré nenájdete na ďalších xy weboch
• web musí mať návštevnosť väčšiu ako denný prírastok článkov
• jeho design sa napadne nepodobá ďalším 10tim webom.
• pridávanie článkov nie je automatické a podlieha schvaľovaniu administrátorom
• uverejnenie článku je zväčša spoplatnené