PZP a dopravná nehoda

0
127

Na Slovensku sa v súčasnosti pohybuje množstvo áut a podľa štatistiky rastie aj počet dopravných nehôd. Podľa zákona je každý vinník nehody povinný nahradiť spôsobenú škodu druhému účastníkovi. Štát chcel predísť zdĺhavému vymáhaniu a ochrániť poškodených. Preto je už niekoľko rokov povinnosť mať uzatvorené zákonné poistenie na každé vozidlo, ktoré sa pohybuje po cestných komunikáciách. Platnosť povinného zmluvného poistenia je kontrolovaná a v prípade priestupku vám hrozí vysoká pokuta. Čiže riešením môže byť aj uzatvorenie čo najlacnejšieho PZP z www.uzavripzp.sk. Škodu tak nahradí poškodenému poisťovňa a ide to bez problémov, aspoň teda vo väčšine prípadov. Aby ste sa vyhli komplikáciám, mali by ste vedieť, ako pri spôsobenej nehode postupovať.

Ako by ste mali správne postupovať pri dopravnej nehode?

Ak ste spôsobili dopravnú nehodu mali by ste vedieť, aký je postup, aby ste splnili aj všetky podmienky stanovené poisťovňou pri poistnom plnení PZP. Aj keď veľa vecí závisí od závažnosti dopravnej nehody, určité veci sa nemenia. Takže si spíšeme krátky prehľad správneho postupu pri škodovej udalosti.

  • zabezpečenie miesta nehody – pokiaľ to váš zdravotný stav dovoľuje, tak najprv by ste mali riadne zabezpečiť miesto nehody, aby nedošlo povedzme k reťazovej autohavárii. To znamená, že by ste mali zapnúť na aute výstražné svetlá a umiestniť v dostatočnej vzdialenosti varovný trojuholník. Pred tým, ako vyjdete na vozovku si však nasaďte reflexnú vestu, aby ste boli viditeľní pre ostatných účastníkov premávky. Ak to nie je naozaj nevyhnutné, ničím na mieste nemanipulujte, mohlo by to poškodiť následné vyšetrovanie.  
  • poskytnutie prvej pomoci – následne sa ubezpečte, či nie je niekto zo zúčastnených zranený. Ak sú zranenia vážne, radšej privolajte rýchlu zdravotnú službu. Každý vodič by mal tiež ovládať základy prvej pomoci a v prípade potreby by mal tieto znalosti aj využiť. Odmietnutie poskytnutia prvej pomoci môže byť dokonca trestné.
  • privolanie polície – mali by ste vedieť, že privolanie polície nie je nutné pri každej autonehode. Ak sa všetci účastníci dohodnú na priebehu nehody, vinník si uzná chybu a škoda na vozidle sa nevyšplhá nad 3990 eur, policajtov volať nemusíte a vtedy sa jedná o škodovú udalosť. Tento rozdiel je nutné vedieť aj kvôli PZP. Ak je však vinník neznámy, resp. sa na tom účastníci nehody nevedia zhodnúť, privolajte ich. Účasť polície je nutná aj vtedy, ak pri nehode došlo k zraneniu alebo úmrtiu, ak je niekto z účastníkov evidentne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a ak pri nehode došlo k poškodeniu majetku tretích osôb.
  • zdokumentovanie nehody – v aute by ste mali mať pre prípad škodovej udalosti tlačivo Správa o nehode. Tú by ste mali čo najpodrobnejšie vyplniť, môžete pripojiť aj nákres a všetci by ju mali podpísať. Vinník nehody by si mal nechať originál tlačiva, ktoré potom odnesie do poisťovne. Každý z účastníkov nehody by sa mal predovšetkým legitimovať a všetci by si mali vymeniť identifikačné údaje, ako meno a bydlisko, tiež typ a EČV auta. Okrem toho by ste sa mali preukázať bielou kartou, ktorá potvrdzuje uzatvorenie PZP. Ak boli pri nehode nejakí svedkovia, zapíšte si aj ich kontaktné údaje. V dnešnej dobe mobilných telefónov by nemal byť problém vyhotoviť aj podrobné fotografie miesta nehody.  
  • nahlásenie škodovej udalosti poisťovni – je dobré, ak svoju poisťovňu informujete o dopravnej nehode čím skôr, môžete tak urobiť aj hneď na mieste nehody a to telefonicky alebo aj prostredníctvom dostupnej aplikácie. Vinník nehody by mal následne osobne doručiť do poisťovne Správu o nehode, a to najneskôr 15 dní po tejto udalosti.

Aké PZP si teda vybrať?

Ak ste postupovali podľa tohto návodu, nemal by byť problém, aby sa poškodený dostal v čo najkratšej dobe k odškodneniu. Samozrejme vždy závisí aj od konkrétnej poisťovne. Nemajte však obavy, že by vás lacnejšie PZP nechránilo dostatočne. Minimálne limity na poistné krytie sú pri PZP dané zákonom a teda pokojne choďte do lacnejšej varianty a ušetrené peniaze investujte povedzme do svojho auta.