Časopis.sk

Internetový magazín Časopis.sk prináša mediálny priestor pre publikovanie a šírenie správ (Tlačová správa, PR článok, SEO článok), pozvánok a vyhlásení pre získanie nového publika, budovanie povedomia o značke a možnosť získavať relevantné spätné odkazy z článkov a príspevkov na vaše web stránky produktov a služieb pre budovanie SEO.

Pridaj článok je služba portálu prostredníctvo ktorej uverejňujete a ďalej šírite tlačové správy, pozvánky a vyhlásenia.

  • PR servis produktov a služieb – publikujte PR články o svojich produktoch a službách
  • Budujte si spätné odkazy prostredníctvom SEO článkov na zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch
  • Potrebujete kvalitných copywritterov napíšte nám správu prostredníctvom kontaktného formulára
  • Potrebujete uverejňovať väčšie množstvo PR článkov využite weby z nášho portfólia news.sk novinar.sk