TU Slovenky v zložení Alena Procházková - Daniela Kotschová si v tímšprinte nevybojovali postup do finále, kde sa predstavilo desať" /> TU Slovenky v zložení Alena Procházková - Daniela Kotschová si v tímšprinte nevybojovali postup do finále, kde sa predstavilo desať" />